Voters on the preliminary electoral roll 2006 by regions and municipalities
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

Municipalities Select at least one value

Total 107 Selected

Search

Category Select at least one value

Total 5 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 100,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 300 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100,000
Contact and information

Information

Unit
Number / Percentage
Latest update
5/12/2006
Reference time
2002-2006
Matrix
KOS03401
Footnotes

Footnotes

Sameinuð sveitarfélög Siglufjarðar og Ólafsfjarðar annars vegar og Þórshafnarhrepps og Skeggjastaðahrepps hins vegar eru talin til
Norðurlands eystra. Siglufjörður hefur tilheyrt Norðurlandi vestra og Skeggjastaðahreppur Austurlandi. Kjósendatölum árið 2002 og
mannfjöldatölum fyrir landsvæðin hefur verið breytt til samræmis.
Húnavatnshreppur varð til við sameiningu Sveinsstaðahrepps, Torfalækjarhrepps, Svínavatnshrepps og Bólstaðarhlíðarhrepps 1. janúar 2006.
Hríseyjarhreppur var sameinaður Akureyri 1. ágúst 2004.
Fljótsdalshérað varð til við sameiningu Norður-Héraðs, Fellahrepps og Austur-Héraðs 1. nóvember 2004.

Eftirtaldar sameiningar sveitarfélaga munu taka gildi að afloknum kosningum:

Skilmannahreppur, Hvalfjarðarstrandarhreppur, Innri-Akraneshreppur og Leirár- og Melasveit.
Borgarbyggð, Borgarfjarðarsveit, Hvítársíðuhreppur og Kolbeinsstaðahreppur.
Dalabyggð og Saurbæjarhreppur.
Broddaneshreppur og Hólmavíkurhreppur.
Áshreppur og Húnavatnshreppur.
Siglufjörður og Ólafsfjarðarbær.
Húsavíkurbær, Kelduneshreppur, Öxarfjarðarhreppur og Raufarhafnarhreppur.
Þórshafnarhreppur og Skeggjastaðahreppur.
Mjóafjarðarhreppur, Fjarðabyggð, Austurbyggð og Fáskrúðsfjarðarhreppur.
Gaulverjabæjarhreppur, Hraungerðishreppur og Villingaholtshreppur.