Gistinætur og gestakomur á öllum tegundum skráðra gististaða 1998-2021
Merkið við og veljið milli töflu á skjá og skráarforms. Hvernig best er að velja

Velja þarf a.m.k. eitt gildi fyrir hverja merkta breytu Veljið a.m.k eitt gildi

Ríkisfang Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 55 Valið

Leita í texta

Ár Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 24 Valið

Leita í texta

Landsvæði Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 9 Valið

Leita í texta

Eining Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 2 Valið

Leita í texta

Mánuður Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 13 Valið

Leita í texta


Fjöldi valinna reita er:(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 1.000 línur og 300 dálka


Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Tengiliður og upplýsingar

Upplýsingar um töflu

Eining
Fjöldi
Nánari upplýsingar veitir
Hjörvar Pétursson og Svanhvít Eggertsdóttir. Hægt er að hafa samband við gistiskyrslur@hagstofa.is
Síðast uppfært
30.9.2021
Skrá
SAM01601
Skýringar

Skýringar

Tölur fyrir 2021 eru bráðabirgðatölur, byggðar á áætlunum fyrir aðra gististaði en hótel. Tölurnar ná yfir alla gististaði sem skráðir eru í gistináttagrunn Hagstofu Íslands. Höfn í Hornafirði talin með Suðurlandi 1998-2008 og 2015-2017, en með Austurlandi 2009-2014.
Ár
2018
Tölur fyrir árið 2018 voru uppfærðar 7.júní 2019