The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Velja breytu

VSK velta í einkennandi atvinnugreinum ferðaþjónustu á Íslandi 2016-

Velja breytur

Hagstofa Íslands - Greiningarsvið - Efnahagsmál
21.2.2024
Milljónir króna og hlutfallsleg breyting
2016-
SAM08050
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.

Valið 1 Alls 8

Valið 0 Alls 6

Valið 0 Alls 2

Valið 0 Alls 10

Fjöldi valinna reita er:
(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 10.000 línur og 100 dálka

Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
. tala á ekki að koma eðli máls samkvæmt
.. upplýsingar vantar eða niðurstaða ekki marktæk
Bráðabirgðatölur. Velta í milljónum króna, án virðisaukaskatts. Velta hvers fyrirtækis er flokkuð eftir aðalatvinnugrein þess. Flokkunarkerfi: ÍSAT2008 Velta skv. virðisaukaskattskýrslum gefur þokkalega mynd af þróun atvinnugreina til skamms tíma og sveiflum innan árs. Þetta á þó aðeins við um þær atvinnugreinar sem eru ekki undanþegnar virðisaukaskatti skv. 2. grein laga um virðisaukaskatt (50/1988).
Sumar greinar sem tengjast ferðaþjónustu eru undanþegnar virðisaukaskatti skv. 2. grein laga 50/1988, s.s. almenningssamgöngur, áætlunarflug innanlands og rekstur leigubíla. Velta þeirra atvinnugreina er því ekki meðtalin hér. Þar að auki var rekstur ferðaskrifstofa og allir farþegaflutningar innanlands undanþegnir skv. 2. grein til ársloka 2015.
Hægt er að fá allgóðar upplýsingar um veltu einstakra greina á ársgrundvelli, fyrir tímabilið 2002-2019, í lýsigögnum.
sem Hagstofa gefur út og byggja á skattframtölum rekstraraðila. Það kemur vel að notum þegar verið er að skoða greinar sem eru að miklu leiti undanþegnar virðisaukaskatti.
Útgáfa tölfræði um einkennandi greinar ferðaþjónustu hefur fylgt skilgreiningu frá hagstofu Evrópusambandsins, Eurostat. Ákveðnar atvinnugreinar á Íslandi sem byggja tekjur sínar nær eingöngu á ferðaþjónustu falla þó utan skilgreiningar Eurostat. Til að gefa sem besta mynd af þróun og umsvifum ferðaþjónustu hérlendis þá verður framvegis birt tölfræði um einkennandi greinar ferðaþjónustu á Íslandi sem nær einnig til atvinnugreina '52.23.0 - Þjónustustarfsemi tengt flutningi með flugi' og '96.04.0 - Nuddstofur, sólbaðsstofur, gufuböð o.þ.h.' Ítarlegri upplýsingar um veltu skv. virðisaukaskattskýrslum má finna í lýsigögnum.

Atvinnugrein (ÍSAT2008)

Alls

Áætlunarflug innanlands, almenningssamgögnur og rekstur leigubifreiða ekki talið með

511, 5223: Farþegaflutningar með flugi og tengd þjónustustarfsemi

Áætlunarflug innanlands er ekki virðisaukaskattskylt og því ekki talið með.

79: Ferðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur og bókunarþjónusta (erlendis)

Þjónusta sem veitt er í sambandi við ferðalög erlendis, þ.e. er undanþegin virðisaukaskatti skv. 12. grein laga um virðisaukaskatt (nr. 50/1988).

79: Ferðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur og bókunarþjónusta (á Íslandi)

Þjónusta sem veitt er í sambandi við ferðalög á Íslandi, þ.e. er ekki undanþegin virðisaukaskatti skv. 12. grein laga um virðisaukaskatt (nr. 50/1988).

9604: Nuddstofur, sólbaðsstofur, gufuböð o.þ.h.

Flokkun rekstraraðila þar sem aðalstarfsemi er rekstur heilsulinda og jarðbaða var samræmd í ársbyrjun 2021 og eru þau fyrirtæki nú öll flokkuð í atvinnugrein 96.04.0 með nuddstofum, sólbaðsstofum, gufuböðum o.þ.h.

493: Farþegaflutningar á landi

Almenningssamgöngur og rekstur leigubifreiða eru ekki virðisaukaskattskyld þjónusta og velta í þeim greinum því ekki talin með.

501, 503: Farþegaflutningar á sjó, vötnum og ám

Ferjusiglingar eru ekki virðisaukaskattskyld þjónusta og velta í þeirri grein því ekki talin með