Fjöldi launþega í einkennandi atvinnugreinum ferðaþjónustu 2008 - janúar 2020
Merkið við og veljið milli töflu á skjá og skráarforms. Hvernig best er að velja

Velja þarf a.m.k. eitt gildi fyrir hverja merkta breytu Veljið a.m.k eitt gildi

Mánuður Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 145 Valið

Leita í texta

Fjöldi/breyting Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 2 Valið

Leita í texta

Atvinnugrein Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 6 Valið

Leita í texta


Fjöldi valinna reita er:(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 1.000 línur og 300 dálka


Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Tengiliður og upplýsingar

Upplýsingar um töflu

Eining
Fjöldi launþega og hlutfallslegar breytingar (%)
Nánari upplýsingar veitir
Sigrún Halldórsdóttir
Síðast uppfært
14.4.2020
Viðmiðunartími
2008-
Heimild
Byggt á staðgreiðslugögnum
Skrá
SAM08051
Skýringar

Skýringar

Uppfærslu á þessari töflu hefur verið hætt. Talnaefni um fjölda starfandi samkvæmt skrám, þ.e. bæði launþega og sjálfstætt starfandi, má finna á vinnumarkaðssvæði Hagstofuvefsins:
https://hagstofa.is/talnaefni/samfelag/vinnumarkadur/
. tala á ekki að koma eðli máls samkvæmt
.. upplýsingar vantar eða niðurstaða ekki marktæk
Launþegar eru flokkaðir eftir aðalatvinnugrein launagreiðenda, skv. ÍSAT2008. Tölur geta breyst aftur í tíma vegna endurskoðunar á atvinnugreinaflokkun fyrirtækja. Einnig geta tölur breyst ef fyrirtæki skila upplýsingum seint.
Sjá lýsigögn
Mánuður
2019M04
Skv. lífskjarasamningnum greiðist orlofsuppbót 2019, hjá nokkrum stéttarfélögum, með launum fyrir apríl. Undanfaring ár hefur þessi uppbót verið greidd með launum fyrir maí. Þessi hliðrun hefur áhrif á samanburð milli ára.
2019M05
Skv. lífskjarasamningnum greiðist orlofsuppbót 2019, hjá nokkrum stéttarfélögum, með launum fyrir apríl. Undanfaring ár hefur þessi uppbót verið greidd með launum fyrir maí. Þessi hliðrun hefur áhrif á samanburð milli ára.
2020M01
Allar tölur eru bráðabirgðatölur og geta breyst ef ný gögn koma. Mestar líkur eru á því að nýlegar tölur breytist og þá yfirleitt til hækkunar. Sjá nánar í kafla 4.3 í lýsigögnum.
Atvinnugrein
511: Farþegaflutningar með flugi
Frá og með birtingu í ágúst 2018 eru launþegar í '52.23 þjónustustarfsemi við flug' taldir með hér í þeim tilfellum sem sú starfsemi er á vegum flugfélaga.
Aðrar atvinnugreinar tengdar ferðaþjónustu
Atvinnugreinar: 49.32 Rekstur leigubíla, 49.39 Aðrir farþegaflutningar á landi; 50.10 Millilanda- og strandsiglingar með farþega; 50.30 Farþegaflutningar á skipgengum vatnaleiðum; 77.1 Leiga á vélknúnum ökutækjum; og 77.21 Leiga á tómstunda- og íþróttavörum