Rekstraryfirlit eftir samandregnum bálkum, öll fyrirtæki í safni 2008 og 2009
Merkið við og veljið milli töflu á skjá og skráarforms. Hvernig best er að velja

Velja þarf a.m.k. eitt gildi fyrir hverja merkta breytu Veljið a.m.k eitt gildi

Atvinnugrein Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 18 Valið

Leita í texta

Liður Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 21 Valið

Leita í texta

Ár Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 2 Valið

Leita í texta


Fjöldi valinna reita er:(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 1.000 línur og 300 dálka


Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Tengiliður og upplýsingar

Upplýsingar um töflu

Eining
Milljónir króna
Síðast uppfært
20120924
Viðmiðunartími
2008-2009
Skrá
FYR07611
Skýringar

Skýringar

Það ársreikningaefni sem hér birtist er unnið úr stöðluðum skattframtölum rekstraraðila (bæði lögaðila og einstaklinga) og nær því einungis til þeirra aðila sem eru skattskyldir. Gögnin sýna því ekki heildarumsvifin í þeim atvinnugreinum þar sem hið opinbera eða félagasamtök eru einnig með starfsemi. Efnið um landbúnað nær einungis til lögaðila og er því verulegur hluti almenns búrekstrar ekki meðtalin vegna þess hve einstaklingsrekstur er þar algengur.

Í þessu yfirliti er fjármálafyrirtækum og tryggingarfélögum sleppt, bæði vegna þess að framsetning á skattframtali gefur ekki mjög glögga mynd af rekstrinum í þessum atvinnugreinum en einnig er allur samanburður á milli ára erfiður í þessum greinum vegna mikils umróts á fjármálamörkuðum á síðustu árum.

Gagnasafnið í heild nær til ríflega 90% rekstrartekna skattskyldra aðila í þeim atvinnugreinum sem eru meðtaldar.

Tölurnar gefa rétta mynd af mati á afkomu, þ.e. hagnaði í hlutfalli af tekjum og öðrum innbyrðis hlutföllum reikninganna en þar sem ekki eru sömu fyrirtækin í safninu bæði árin ber að fara varlega í að draga ályktanir af breytingu fjárhæða milli ára.

Flokkað samkvæmt ÍSAT2008 atvinnugreinaflokkun.