Velta í nokkrum atvinnugreinaflokkum, eftir vsk-tímabilum, 2008-
Merkið við og veljið milli töflu á skjá og skráarforms. Hvernig best er að velja

Velja þarf a.m.k. eitt gildi fyrir hverja merkta breytu Veljið a.m.k eitt gildi

Atvinnugrein Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 26 Valið

Leita í texta

vsk-þrep Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 4 Valið

Leita í texta

Ár Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 15 Valið

Leita í texta

Tímabil Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 6 Valið

Leita í texta


Fjöldi valinna reita er:(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 1.000 línur og 300 dálka


Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Tengiliður og upplýsingar

Upplýsingar um töflu

Eining
Milljónir króna
Nánari upplýsingar veitir
Sigrún Halldórsdóttir
Síðast uppfært
15.6.2022
Viðmiðunartími
2008-
Skrá
FYR04102
Skýringar

Skýringar

. tala á ekki að koma eðli máls samkvæmt
.. upplýsingar vantar eða niðurstaða ekki marktæk
Bráðabirgðatölur. Velta í milljónum króna samkvæmt virðisaukaskattsskýrslum, án VSK. Veltan nær til allrar skattskyldrar veltu og veltu sem er undanþegin skv. 12. gr. laga um virðisaukaskatt (50/1988), þ.e. útflutningur á virðisaukaskattskyldri vöru og þjónustu. Velta vegna starfsemi sem er undanþegin skv. 2. gr. laga um virðisaukaskatt (farþegaflutningar, heilbrigðisþjónusta, menntun, þjónusta banka, vátryggingar, o.fl.) er ekki meðtalin. Veltan nær til allrar sölu á virðisaukaskattsskyldri vöru og þjónustu hvort sem er til endanlegra notenda eða til endursölu. Þetta getur þýtt tví- eða margtalningu sömu vöru að því marki sem hún gengur kaupum og sölu milli fyrirtækja eða vinnslustiga.
Velta fyrirtækja er flokkuð eftir aðalatvinnugrein þeirra. Atvinnugreinar eru flokkaðar samkvæmt ÍSAT2008.
Margir bændur skila virðisaukaskattskýrslu hálfsárslega skv. 31. grein laga um virðisaukaskatt. Velta þeirra á fyrri helming árs er hér talin með veltu í maí-júní og velta seinni helming árs talin með veltu í nóvember-desember.
Í ársbyrjun 2016 tóku í gildi breytingar á lögum um virðisaukaskatt, þ.a. nú eru nokkrar atvinnugreinar virðisaukaskattsskyldar sem áður voru undanþegnar. Þar ber helst að nefna farþegaflutninga aðra en áætlunarflutninga og þjónustu ferðaskrifstofa. Þetta er að hluta til skýringin á mikilli aukningu á virðisaukaskattsskyldir veltu í þessum greinum, en einnig hafa umsvif þessara atvinnugreina aukist mikið undanfarin ár. Samtímis tóku í gildi breytingar á vörugjöldum, m.a. hækkaði vörugjald á áfengi um leið og áfengi var fært úr efra þrepi virðisaukaskatts í neðra. Þar sem hér er birt velta án virðisaukaskatts þá hafði flutningur milli þrepa enginn áhrif á tölur. Hins vegar leggst virðisaukaskattur ofan á vörugjald og því veldur hækkun vörugjalds hækkun á virðisaukaskattsskyldri veltu. Hækkanir á vörugjaldi á áfengi valda því veltuaukningu í liðunum 'Heild- og smásöluverslun' og 'Rekstur gististaða og veitingarekstur'.
Hægt er að fá allgóðar upplýsingar um veltu einstakra greina á ársgrundvelli, fyrir tímabilið 2002-2019, í rekstrar- og efnahagsyfirlitum
sem Hagstofa gefur út og byggja á skattframtölum rekstraraðila. Það kemur vel að notum þegar verið er að skoða greinar sem eru að miklu leiti undanþegnar virðisaukaskatti.
Ítarlegri upplýsingar um veltu skv. virðisaukaskattskýrslum eru í lýsigögnum.
Atvinnugrein
Einkennandi greinar ferðaþjónustu á Íslandi (ÍSAT nr. 491, 4932, 4939, 501, 503, 511, 5523, 551-553, 561, 563, 771, 7721, 79, 9604)
Útgáfa tölfræði um einkennandi greinar ferðaþjónustu hefur fylgt skilgreiningu frá hagstofu Evrópusambandsins, Eurostat. Ákveðnar atvinnugreinar á Íslandi sem byggja tekjur sínar nær eingöngu á ferðaþjónustu falla þó utan skilgreiningar Eurostat. Til að gefa sem besta mynd af þróun og umsvifum ferðaþjónustu hérlendis þá verður framvegis birt tölfræði um einkennandi greinar ferðaþjónustu á Íslandi sem nær einnig til atvinnugreina '52.23.0 - Þjónustustarfsemi tengt flutningi með flugi' og '96.04.0 - Nuddstofur, sólbaðsstofur, gufuböð o.þ.h.'
Flokkun rekstraraðila þar sem aðalstarfsemi er rekstur heilsulinda og jarðbaða hefur verið samræmd og eru þau fyrirtæki nú öll flokkuð í atvinnugrein 96.04.0 með nuddstofum, sólbaðsstofum, gufuböðum o.þ.h. Samhliða eru gerðar breytingar skilgreiningu einkennandi greina ferðaþjónustu til birtingar á Íslandi.
vsk-þrep
Alls
Ýmiss konar þjónusta er að öllu leyti undanskilin virðisaukaskatti skv. 2. grein laga um virðisaukaskatt. Veltu í þess konar þjónustu á ekki að telja með í virðisaukaskattskýrslum og ekki er hægt að fá endurgreiddan þann virðisaukaskatt sem rekstraraðilar hafa greitt í tengslum við þessa þjónustu. Eðli máls samkvæmt er þjónusta af þessu tagi ekki talin með í hagtölum um veltu skv. virðisaukaskattskýrslum. Sem dæmi um þjónustu sem er undanþegin virðisaukaskatti má nefna almenningssamgöngur, aðra áætlunarflutninga innanlands, læknisþjónustu, íþróttastarfsemi, happdrætti og fasteignasölu.Ítarlegar upplýsingar um virðisaukaskatt má finna á heimasíðu Skattsins.
Velta undanþegin vsk
Velta undanskilin virðisaukaskatti skv. 12. grein laga um virðisaukaskatt: Ekki þarf að greiða virðisaukaskatt af þessari veltu, en þó er skylt að skila virðisaukaskattskýrslum og hægt er að fá endurgreiddan þann virðisaukaskatt sem hefur verið greiddur til að afla tekna. Útflutningur á vöru og þjónustu er undanskilinn virðisaukaskatti. Sem dæmi um útflutta þjónustu má nefna millilandaflug og -siglingar; útflutning hugbúnaðarþjónustu; og utanlandsferðir sem íslenskar ferðaskrifstofur selja. Samningsbundnar greiðslur úr ríkissjóði vegna mjólkurframleiðslu og sauðfjárframleiðslu eru einnig undanskildar virðisaukaskatti.
Lægra vsk-þrep
Lægra þrep virðisaukaskatts er í dag 11% skv. 14. grein laga um virðisaukaskatt. Í þessu þrepi eru m.a. bækur, tímarit, hitaveita, rafmagn til húshitunar, matvara, þjónusta veitingahúsa, gistiþjónusta, farþegaflutningar innanlands (aðrir en áætlunarflutningar) og þjónusta ferðaskrifstofa. Áfengi er í lægra þrepi síðan 1. janúar 2016 en var áður í hærra þrepi.
Hærra vsk-þrep
Hærra þrep virðisaukaskatts, eða almennt þrep, er í dag 24%. Í þessu þrepi eru allar tegundir vöru og þjónustu sem ekki eru flokkaðar í öðrum þrepum samkvæmt lögum um virðisaukaskatt (nr. 50/1988).