Hlutfallslegt verðlag vergrar landsframleiðslu 2004-2008
Merkið við og veljið milli töflu á skjá og skráarforms. Hvernig best er að velja

Velja þarf a.m.k. eitt gildi fyrir hverja merkta breytu Veljið a.m.k eitt gildi

Ár Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 5 Valið

Leita í texta

Flokkur Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 46 Valið

Leita í texta

Land Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 37 Valið

Leita í texta


Fjöldi valinna reita er:(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 1.000 línur og 300 dálka


Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Tengiliður og upplýsingar

Upplýsingar um töflu

Eining
Vísitölur, ESB-27=100
Síðast uppfært
12.3.2010
Viðmiðunartími
2004-2008
Heimild
Eurostat desember 2009
Skrá
VIS06126
Skýringar

Skýringar

Taflan sýnir hlutfallslegt verðlag, þ.e. hlutföllin milli jafnvirðisgildis og skráðs gengis. Vísitölur verðhlutfalla sýna hve mikið þarf af evru að meðaltali til að kaupa sama magn af vörum og þjónustu í mismunandi ríkjum. Hlutfallslegt verðlag sýnir ekki kaupmátt tekna í hverju landi fyrir sig heldur eingöngu kaupmátt gjaldmiðla einstakra ríkja. Stuðst er við ICP flokkun þar sem einstaklingstengd samneysla er talin með einkaneyslu alls.Bráðabirgðagildi fyrir 2008. Fyrir niðurstöður fyrri ára vísast til vefseturs Hagstofu Evrópusambandsins, Eurostat,http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,44011812&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=welcomeref&open=/economy/prc/prc_ppp&language=en&product=EU_economy_finance&root=EU_economy_finance&scrollto=154