Laun eftir atvinnugrein, starfsstétt og kyni 2015
Merkið við og veljið milli töflu á skjá og skráarforms. Hvernig best er að velja

Velja þarf a.m.k. eitt gildi fyrir hverja merkta breytu Veljið a.m.k eitt gildi

Ár Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 1 Valið

Leita

Atvinnugrein Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 12 Valið

Leita

Starfsstétt Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 11 Valið

Leita

Kyn Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 3 Valið

Leita

Laun og vinnutími Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 9 Valið

Leita

Eining Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 4 Valið

Leita


Fjöldi valinna reita er:(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 1.000 línur og 300 dálka


Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Tengiliður og upplýsingar

Upplýsingar um töflu

Eining
Þúsundir króna
Síðast uppfært
20.10.2016
Skrá
VIN02003
Skýringar

Skýringar

Bráðabirgðatölur.
Laun eru mánaðarlaun í þúsundum króna.
Greiddar stundir eru mánaðarlegar stundir.
Niðurstöður byggja á launarannsókn Hagstofu Íslands sem er úrtaksrannsókn.
Niðurstöður ná til atvinnugreinanna: Framleiðsla (C), rafmagns-, gas- og hitaveitur (D), vatnsveita, fráveita, meðhöndlun úrgangs og afmengun (E), byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (F), heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum (G), flutningur og geymsla (H), upplýsingar og fjarskipti (J), fjármála- og vátryggingastarfsemi (K), opinber stjórnsýsla og varnarmál; almannatryggingar (O), fræðslustarfsemi (P) og heilbrigðis- og félagsþjónusta (Q).
Í atvinnugrein J vantar upplýsingar um smærri fyrirtæki og fyrirtæki á sviði upplýsingatækni.
Atvinnugreinar O, P og Q byggja eingöngu á úrtaki opinberra starfsmanna, þ.e. starfsmanna ríkis og sveitarfélaga. Þeir eru um 95% þýðis í O, tæplega 90% í P og 80% í Q. Vegna þessa er vægi opinberra starfsmanna hærra í úrtakinu en í þýðinu eða um 50% í stað 35% en leiðrétt er fyrir það með vogum.
Einstaklingur telst fullvinnandi ef samanlagður fjöldi greiddra stunda í dagvinnu (þ.e. fyrir dagvinnu og vaktavinnu) er a.m.k. 90% af mánaðarlegri dagvinnuskyldu.
Að lágmarki þurfa að vera 70 einstaklingar í þremur úrtakseiningum að vera í tilteknum hópi til þess að niðurstöður séu birtar.
Atvinnugrein
Atvinnugreinaflokkun byggir á Ísat08 flokkunarkerfinu.
Starfsstétt
Starfsstéttir eru samkvæmt Ístarf95 flokkunarkerfinu. Að auki er tveimur stéttum bætt við, en það eru starfsstéttirnar iðnaðarmenn og verkafólk. Iðnaðarmenn eru í starfsstéttum 7, 8 og 9 og hafa stöðutölu 2 eða 3. Verkafólk er í starfsstéttum 7, 8 og 9 og hafa stöðutölu 0 eða 1.
Atvinnugrein
Upplýsingar og fjarskipti (J)
Vantar upplýsingar um smærri fyrirtæki og fyrirtæki á sviði upplýsingatækni.
Opinber stjórnsýsla og varnarmál; almannatryggingar (O)
Nær eingöngu til opinberra starfsmanna.
Fræðslustarfsemi (P)
Nær eingöngu til opinberra starfsmanna.
Heilbrigðis- og félagsþjónusta (Q)
Nær eingöngu til opinberra starfsmanna.
Laun og vinnutími
Grunnlaun - alls
Grunnlaun eru greidd mánaðarlaun fyrir dagvinnu, grunndagvinnulaun, án allra aukagreiðslna. Grunnlaun hlutastarfsfólks eru umreiknuð í laun fyrir fullt starf.
Grunnlaun - hlutastarf
Grunnlaun eru greidd mánaðarlaun fyrir dagvinnu, grunndagvinnulaun, án allra aukagreiðslna. Grunnlaun hlutastarfsfólks eru umreiknuð í laun fyrir fullt starf.
Grunnlaun - fullvinnandi
Grunnlaun eru greidd mánaðarlaun fyrir dagvinnu, grunndagvinnulaun, án allra aukagreiðslna. Grunnlaun hlutastarfsfólks eru umreiknuð í laun fyrir fullt starf.
Regluleg laun - alls
Regluleg laun eru greidd mánaðarlaun fyrir umsaminn vinnutíma hvort sem um er að ræða dagvinnu eða vaktavinnu. Í þessum launum eru hvers konar álags-, bónus- og kostnaðargreiðslur, svo sem föst yfirvinna, sem gerðar eru upp á hverju útborgunartímabili. Regluleg laun hlutastarfsfólks eru umreiknuð í laun fyrir fullt starf.
Regluleg laun - hlutastarf
Regluleg laun eru greidd mánaðarlaun fyrir umsaminn vinnutíma hvort sem um er að ræða dagvinnu eða vaktavinnu. Í þessum launum eru hvers konar álags-, bónus- og kostnaðargreiðslur, svo sem föst yfirvinna, sem gerðar eru upp á hverju útborgunartímabili. Regluleg laun hlutastarfsfólks eru umreiknuð í laun fyrir fullt starf.
Regluleg laun - fullvinnandi
Regluleg laun eru greidd mánaðarlaun fyrir umsaminn vinnutíma hvort sem um er að ræða dagvinnu eða vaktavinnu. Í þessum launum eru hvers konar álags-, bónus- og kostnaðargreiðslur, svo sem föst yfirvinna, sem gerðar eru upp á hverju útborgunartímabili. Regluleg laun hlutastarfsfólks eru umreiknuð í laun fyrir fullt starf.
Regluleg heildarlaun - fullvinnandi
Regluleg heildarlaun eru regluleg laun að viðbættum launum fyrir tilfallandi yfirvinnu.
Heildarlaun - fullvinnandi
Heildarlaun eru öll laun einstaklingsins, þ.e. regluleg heildarlaun auk ýmissa óreglulegra greiðslna s.s. orlofs- og desemberuppbótar, eingreiðslna, ákvæðisgreiðslna og uppgjörs vegna uppmælinga. Við útreikninga er hvorki tekið tillit til hlunninda né akstursgreiðslna.
Greiddar stundir - fullvinnandi
Greiddar stundir eru mánaðarlegar stundir fullvinnandi einstaklinga, hvort heldur sem er í dagvinnu, vaktavinnu eða yfirvinnu. Til að umreikna mánaðarstundir í vikustundir þarf að deila í greiddar stundir með (52/12).