Laun fullvinnandi launamanna á almennum vinnumarkaði eftir starfi og kyni 1998-2014
Merkið við og veljið milli töflu á skjá og skráarforms. Hvernig best er að velja

Velja þarf a.m.k. eitt gildi fyrir hverja merkta breytu Veljið a.m.k eitt gildi

Ár Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 17 Valið

Leita í texta

Starf Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 145 Valið

Leita í texta

Kyn Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 3 Valið

Leita í texta

Laun Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 4 Valið

Leita í texta

Eining Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 4 Valið

Leita í texta


Fjöldi valinna reita er:(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 1.000 línur og 300 dálka


Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Tengiliður og upplýsingar

Upplýsingar um töflu

Eining
Þúsundir króna
Síðast uppfært
20150331
Heimild
Hagstofa Íslands
Skrá
VIN02017
Skýringar

Skýringar


Til almenns vinnumarkaðar teljast þeir sem fá greidd laun frá öðrum launagreiðendum en sveitarfélögum og fjársýslu ríkisins.

Laun eru mánaðarlaun í þúsundum króna.

Greiddar stundir eru vikulegar stundir.

Niðurstöður byggja á launarannsókn Hagstofu Íslands sem er
úrtaksrannsókn.
Einstaklingur telst fullvinnandi ef samanlagður fjöldi greiddra stunda (þ.e. fyrir dagvinnu, vaktavinnu, og yfirvinnu) er a.m.k. 90% af mánaðarlegri dagvinnuskyldu.

Nýjum atvinnugreinum er bætt við gagnsafnið árin 2005 og 2012. Þá breytist atvinnugreinaflokkunin úr ÍSAT95 í ÍSAT08 árið 2012. Þetta er mikilvægt að hafa í huga við samanburð á milli ára.
Ár
1998-2004:
Niðurstöður byggja á ÍSAT95 atvinnugreinaflokkuninni og ná til atvinnugreinanna: Iðnaður (D), byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (F), verslun og ýmis viðgerðaþjónusta (G) og samgöngur og flutningar (I).

2005-2011:
Niðurstöður byggja á ÍSAT95 atvinnugreinaflokkuninni og ná til atvinnugreinanna: Iðnaður (D), byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (F), verslun og ýmis viðgerðaþjónusta (G), samgöngur og flutningar (I) og fjármálaþjónusta, lífeyrissjóðir og vátryggingar (J).

2012- :
Bráðabirgðatölur.
Niðurstöður byggja á ÍSAT08 atvinnugreinaflokkuninni ná til atvinnugreinanna: Framleiðsla (C), rafmagns-, gas- og hitaveitur (D), vatnsveita, fráveita, meðhöndlun úrgangs og afmengun (E), byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (F), heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum (G), flutningur og geymsla (H), upplýsingar og fjarskipti (J) og fjármála- og vátryggingastarfsemi (K).
Í atvinnugrein J vantar upplýsingar um smærri fyrirtæki og fyrirtæki á sviði upplýsingatækni.
Laun
Regluleg laun
Regluleg laun eru greidd mánaðarlaun fyrir umsaminn vinnutíma hvort sem um er að ræða dagvinnu eða vaktavinnu. Í þessum launum eru hvers konar álags-, bónus- og kostnaðargreiðslur, svo sem föst yfirvinna, sem gerðar eru upp á hverju útborgunartímabili.
Regluleg heildarlaun
Regluleg heildarlaun eru regluleg laun að viðbættum yfirvinnulaunum og veikindalaunum.
Heildarlaun
Heildarlaun eru öll laun einstaklingsins, þ.e. regluleg heildarlaun auk ýmissa óreglulegra greiðslna s.s. orlofs- og desemberuppbótar, eingreiðslna, ákvæðisgreiðslna og uppgjörs vegna mælinga. Við útreikninga er hvorki tekið tillit til hlunninda né akstursgreiðslna.
Fjöldi greiddra stunda
Fjöldi greiddra stunda er samanlagður fjöldi greiddra stunda á viku í fullu starfi hvort heldur sem er í dag-, vakta- eða yfirvinnu.