Tekjur eftir sveitarfélögum og kyni 1990-2021 - Sveitarfélagaskipan hvers árs
Merkið við og veljið milli töflu á skjá og skráarforms. Hvernig best er að velja

Velja þarf a.m.k. eitt gildi fyrir hverja merkta breytu Veljið a.m.k eitt gildi

Tekjur Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 2 Valið

Leita í texta

Eining Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 8 Valið

Leita í texta

Kyn Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 3 Valið

Leita í texta

Sveitarfélag Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 247 Valið

Leita í texta

Ár Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 32 Valið

Leita í texta


Fjöldi valinna reita er:(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 1.000 línur og 300 dálka


Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Tengiliður og upplýsingar

Upplýsingar um töflu

Eining
Þúsundir króna/fjöldi
Síðast uppfært
14.7.2022
Viðmiðunartími
1990-2021
Heimild
Hagstofa Íslands.
Skrá
TEK01003
Skýringar

Skýringar

Niðurstöður byggja á skattframtölum einstaklinga. Framtalsskyldir eru allir 16 ára og eldri sem eru skattskyldir á Íslandi. Byggt er á öllum framteljendum að undanskildum eftirfarandi. Framteljendur sem eru með handreiknað framtal, fá áætlaðan skatt á viðkomandi tekjuári eða árinu á undan, létust á árinu eða eru búsettir erlendis samkvæmt þjóðskrá. Handreiknað framtal fá þeir framteljendur sem ekki hafa búið á Íslandi nema hluta úr viðkomandi tekjuári, hafa hér á landi skattalega heimilisfesti, hafa tekjur hér á landi án þess að hafa hér búsetu, eins ef breytingar hafa orðið á hjúskaparstöðu eða aðrar þær breytingar á högum sem kalla á sérstaka meðhöndlun skattframtalsins. Erlendis búsettur telst sá sem hefur búið fleiri en 30 daga erlendis.
Samhliða uppfærslu talnaefnis árið 2015 voru eldri tölur endurskoðaðar og bætt við útgáfu staðalfráviks, til að notendur fái betur áttað sig á undirliggjandi tekjudreifingu innan talnauppbrotsins.
Sveitarfélag
Sökum fjöldatakmarkana var Fjallahreppi og Snæfjallahreppi sleppt. Þeir eru þó meðtaldir í heildartölum.
Tekjur
Heildartekjur
Samtala atvinnutekna, fjármagnstekna og annarra tekna.
Atvinnutekjur
Launatekjur og aðrar starfstengdar tekjur, ökutækjastyrkur, dagpeningar og hlunnindi. Auk þess teljast reiknað endurgjald og tekjur erlendis, aðrar en fjármagnstekjur, til atvinnutekna.
Eining
Meðaltal - allir
Meðaltal allra framteljenda
Meðaltal - skilyrt
Meðaltal framteljenda sem hafa viðkomandi tekjur
Miðgildi - allir
Miðgildi allra framteljenda
Miðgildi - skilyrt
Miðgildi framteljenda sem hafa viðkomandi tekjur
Fjöldi - allir
Allir framteljendur
Fjöldi - skilyrtur
Framteljendur sem hafa viðkomandi tekjur
Staðalfrávik - allir
Staðalfrávik allra framteljenda
Staðalfrávik - skilyrt
Staðalfrávik framteljenda sem hafa viðkomandi tekjur