Dreifing heildartekna eftir kyni og aldri 1990-2021
Merkið við og veljið milli töflu á skjá og skráarforms. Hvernig best er að velja

Velja þarf a.m.k. eitt gildi fyrir hverja merkta breytu Veljið a.m.k eitt gildi

Kyn Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 3 Valið

Leita í texta

Eining Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 13 Valið

Leita í texta

Aldur Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 11 Valið

Leita í texta

Ár Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 32 Valið

Leita í texta


Fjöldi valinna reita er:(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 1.000 línur og 300 dálka


Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Tengiliður og upplýsingar

Upplýsingar um töflu

Eining
Þúsundir króna/fjöldi
Síðast uppfært
14.7.2021
Viðmiðunartími
1990-2021
Heimild
Hagstofa Íslands.
Skrá
TEK01006
Skýringar

Skýringar

Niðurstöður byggja á skattframtölum einstaklinga. Framtalsskyldir eru allir 16 ára og eldri sem eru skattskyldir á Íslandi. Byggt er á öllum framteljendum að undanskildum eftirfarandi. Framteljendur sem eru með handreiknað framtal, fá áætlaðan skatt á viðkomandi tekjuári eða árinu á undan, létust á árinu eða eru búsettir erlendis samkvæmt þjóðskrá. Handreiknað framtal fá þeir framteljendur sem ekki hafa búið á Íslandi nema hluta úr viðkomandi tekjuári, hafa hér á landi skattalega heimilisfesti, hafa tekjur hér á landi án þess að hafa hér búsetu, eins ef breytingar hafa orðið á hjúskaparstöðu eða aðrar þær breytingar á högum sem kalla á sérstaka meðhöndlun skattframtalsins. Erlendis búsettur telst sá sem hefur búið fleiri en 30 daga erlendis.
Heildartekjur er samtala atvinnutekna, fjármagnstekna og annarra tekna.
Atvinnutekjur eru launatekjur og aðrar starfstengdar tekjur, ökutækjastyrkur, dagpeningar og hlunnindi. Auk þess telst reiknað endurgjald og tekjur erlendis, aðrar en fjármagnstekjur, til atvinnutekna.
Fjármagnstekjur eru vaxtatekjur, arður, söluhagnaður og leigutekjur utan rekstrar. Auk þess teljast tekjur af atvinnurekstri til fjármagnstekna.
Aðrar tekjur eru lífeyrisgreiðslur, greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins og aðrar bótagreiðslur á borð við atvinnuleysisbætur og vaxta- og barnabætur. Vaxta- og barnabætur reiknast á greiðslugrunni, þ.e. miðast við það ár sem þær eru greiddar út eða árið á undan tekjuárinu. Auk þess teljast til annarra tekna náms- og rannsóknarstyrkir, vinningar og ýmsar aðrar tekjur.
Í dreifingu heildartekna er framteljendum raðað eftir tekjum í 10 jafnstóra hópa, frá þeim tekjulægsta til þess tekjuhæsta. Tíundamörk sýna hlutfall framteljenda sem hafa lægri eða jafn háar tekjur, þ.e. 90% mörkin segja okkur að 10% hafi verið með hærri tekjur. Auk tíundamarka eru gefin út 95% mörk og 99% mörk. Í talnaefninu er eingöngu miðað við þá sem hafa heildartekjur.
Samhliða uppfærslu talnaefnis árið 2015 voru eldri tölur endurskoðaðar og bætt við útgáfu staðalfráviks, til að notendur fái betur áttað sig á undirliggjandi tekjudreifingu innan talnauppbrotsins.
Eining
Meðaltal - skilyrt
Meðaltal framteljenda sem hafa einhverjar heildartekjur
Fjöldi - skilyrtur
Fjöldi framteljanda sem hafa einhverjar heildartekjur