Tekjur eftir menntun, kyni og aldri 1990-2020
Merkið við og veljið milli töflu á skjá og skráarforms. Hvernig best er að velja

Velja þarf a.m.k. eitt gildi fyrir hverja merkta breytu Veljið a.m.k eitt gildi

Tekjur og skattar Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 6 Valið

Leita í texta

Eining Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 8 Valið

Leita í texta

Menntun Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 10 Valið

Leita í texta

Kyn Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 3 Valið

Leita í texta

Aldur Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 11 Valið

Leita í texta

Ár Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 31 Valið

Leita í texta


Fjöldi valinna reita er:(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 1.000 línur og 300 dálka


Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Tengiliður og upplýsingar

Upplýsingar um töflu

Eining
Þúsundir króna/fjöldi
Síðast uppfært
4.5.2022
Viðmiðunartími
1990-2020
Heimild
Hagstofa Íslands.
Skrá
TEK01008
Skýringar

Skýringar

Niðurstöður byggja á skattframtölum einstaklinga og upplýsingum Hagstofu um hæstu menntun einstaklinga. Gögn Hagstofunnar um hæstu menntun einstaklinga er enn í þróun og því eru niðurstöður bráðabirgðatölur. Framtalsskyldir eru allir 16 ára og eldri sem eru skattskyldir á Íslandi. Byggt er á öllum framteljendum að undanskildum eftirfarandi. Framteljendur sem eru með handreiknað framtal, fá áætlaðan skatt á viðkomandi tekjuári eða árinu á undan, létust á árinu eða eru búsettir erlendis samkvæmt þjóðskrá. Handreiknað framtal fá þeir framteljendur sem ekki hafa búið á Íslandi nema hluta úr viðkomandi tekjuári, hafa hér á landi skattalega heimilisfesti, hafa tekjur hér á landi án þess að hafa hér búsetu, eins ef breytingar hafa orðið á hjúskaparstöðu eða aðrar þær breytingar á högum sem kalla á sérstaka meðhöndlun skattframtalsins. Erlendis búsettur telst sá sem hefur búið fleiri en 30 daga erlendis.
Niðurbrot eftir menntun er samkvæmt ÍSMENNT2011, sjá nánar hér: https://hagstofa.is/media/50388/ismennt2011.pdf.
Tekjur og skattar
Heildartekjur
Samtala atvinnutekna, fjármagnstekna og annarra tekna.
Atvinnutekjur
Launatekjur og aðrar starfstengdar tekjur, ökutækjastyrkur, dagpeningar og hlunnindi. Auk þess teljast reiknað endurgjald og tekjur erlendis, aðrar en fjármagnstekjur, til atvinnutekna.
Fjármagnstekjur
Vaxtatekjur, arður, söluhagnaður og leigutekjur utan rekstrar. Auk þess teljast tekjur af atvinnurekstri til fjármagnstekna.
Aðrar tekjur
Lífeyrisgreiðslur, greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins og aðrar bótagreiðslur á borð við atvinnuleysisbætur, vaxta- og barnabætur. Vaxta- og barnabætur reiknast á greiðslugrunni, þ.e. miðast við það ár sem þær eru greiddar út eða árið á undan tekjuárinu. Auk þess teljast til annarra tekna náms- og rannsóknarstyrkir, vinningar og ýmsar aðrar tekjur.
Skattar á greiðslugrunni
Samtala af tekjuskatti, útsvari, eignarskatti, fjármagnstekjuskatti og öðrum skatti sem greiddur eru á tekjuárinu. Í einhverjum tilfellum getur verið um að ræða endurgreiðslu á sköttum. Skattar eru staðgreiðsluskattar greiddir á tekjuárinu eða eftirágreiddir/eftirstöðvar sem greiðast þá árið eftir tekjuárinu. Allir skattar reiknast á greiðslugrunni, þ.e. miðast við það ár sem þeir eru greiddir.
Ráðstöfunartekjur
Heildartekjur að frádregnum sköttum og greiðslum í lífeyrissjóð frá og með árinu 1997.
Eining
Meðaltal - allir
Meðaltal allra framteljenda
Meðaltal - skilyrt
Meðaltal framteljenda sem hafa viðkomand tekjur/skatta
Miðgildi - allir
Miðgildi allra framteljenda
Miðgildi - skilyrt
Miðgildi framteljenda sem hafa viðkomandi tekjur/skatta
Fjöldi - allir
Allir framteljendur
Fjöldi - skilyrtur
Framteljendur sem hafa viðkomandi tekjur/skatta
Staðalfrávik - allir
Staðalfrávik allra framteljenda
Staðalfrávik - skilyrt
Staðalfrávik framteljenda sem hafa viðkomandi tekjur/skatta
Menntun
Grunnmenntun - ISCED 1, 2
Byggir á ÍSMENNT 0 til 27.
Starfs- og framhaldsmenntun - ISCED 3, 4
Byggir á ÍSMENNT 30 til 44.
- Starfsnám á framhaldsskóla- og viðbótarstigi
Byggir á ÍSMENNT 31 til 35 og 41 til 42.
- Bóknám á framhaldsskóla- og viðbótarstigi
Byggir á ÍSMENNT 36 til 37 og 43 til 44.
Háskólamenntun - ISCED 5, 6, 7, 8
Byggir á ÍSMENNT 50 til 80.
- Grunnmenntun á háskólastigi
Byggir á ÍSMENNT 51 til 52.
- Bakkalárgráða og viðbótardiplóma
Byggir á ÍSMENNT 61 til 62.
- Meistaragráða og sambærileg menntun
Byggir á ÍSMENNT 71 til 72.
- Doktorsmenntun
Byggir á ÍSMENNT 80.