Heimili í fjárhagsvandræðum eftir aldri, 2004-2012
Merkið við og veljið milli töflu á skjá og skráarforms. Hvernig best er að velja

Velja þarf a.m.k. eitt gildi fyrir hverja merkta breytu Veljið a.m.k eitt gildi

Vandamál Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 7 Valið

Leita í texta

Aldurshópur Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 7 Valið

Leita í texta

Eining Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 3 Valið

Leita í texta

Ár Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 9 Valið

Leita í texta


Fjöldi valinna reita er:(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 1.000 línur og 300 dálka


Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Tengiliður og upplýsingar

Upplýsingar um töflu

Eining
Hlutfall/Áætlaður fjöldi
Síðast uppfært
5.4.2012
Skrá
VIN07213
Skýringar

Skýringar

Árið 2010 var sett inn ný spurning sem mælir byrði húsnæðiskostnaðar í samræmi við reglugerðir Eurostat. Í nýju spurningunni eru taldir upp allir liðir húsnæðiskostnaðar en engin slík upptalning var í eldri spurningunni um húsnæðiskostnað. Árin 2010 og 2011 voru allir þátttakendur spurðir beggja spurninganna til þess að hægt væri að meta áhrifin af breyttri spurningu og svo auðveldara væri að glöggva sig á þróuninni. Niðurstaðan er sú að mikill munur er á vörum við spurningunum tveimur. Mun fleiri telja húnæðiskostnað vera þunga byrði þegar allir þættir kostnaðarins eru taldir upp. Árið 2011 töldu 31,7% húsnæðiskostnað vera þunga byrði þegar allir þættir kostnaðarins voru taldir upp en 19,2% töldu húsnæðiskostnað vera þunga byrði án upptalningar.

Aldur er skilgreindur sem meðalaldur fullorðinna einstaklinga á heimilinu. Til barna á heimili (e. dependent children) heyra allir þeir sem eru undir 18 ára aldri og þeir sem eru 18-24 ára, eru án vinnu og búa hjá að minnsta kosti öðru foreldri. Fullorðnir teljast þeir sem ekki falla undir skilgreininguna um börn.

Viðmiðunarupphæð óvæntra útgjalda var 157 þúsund kr. árið 2012 og tekur mið af lágtekjumörkum einstaklings sem reiknuð eru úr lífskjararannsókn tveimur árum fyrr.