Félagar í þjóðkirkjunni eftir sóknum, prestaköllum og prófastsdæmum 2009
Merkið við og veljið milli töflu á skjá og skráarforms. Hvernig best er að velja

Velja þarf a.m.k. eitt gildi fyrir hverja merkta breytu Veljið a.m.k eitt gildi

Sóknir Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 348 Valið

Leita í texta

Aðild Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 3 Valið

Leita í texta


Fjöldi valinna reita er:(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 1.000 línur og 300 dálka


Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Tengiliður og upplýsingar

Upplýsingar um töflu

Eining
Fjöldi
Síðast uppfært
22.12.2009
Viðmiðunartími
1. desember 2009
Skrá
MAN10303
Skýringar

Skýringar

Tölur frá 1. desember yfir 16 ára og eldri. Samkvæmt lögum um sóknargjöld o.fl. nr. 91/1987 skilar ríkissjóður ákveðnum hluta tekjuskatts til þjóðkirkjusafnaða og skráðra trúfélaga. Þessi fjárhæð nefnist sóknargjald og er það ákvarðað sem tiltekin upphæð ár hvert fyrir hvern mann sem er orðinn 16 ára 31. desember árið áður en gjaldár hefst. Þegar gjaldinu er ráðstafað til þjóðkirkjusafnaða og skráðra trúfélaga er miðað við lögheimili og skráningu fólks í trúfélög 1. desember árið áður en gjaldár hefst. Gjaldið er greitt til safnaðar þeirra sem eru skráðir í þjóðkirkjuna en til skráðs trúfélags einstaklinga sem eru ekki í þjóðkirkjunni. Gjald vegna einstaklinga sem standa utan trúfélaga eða eru í trúfélagi sem ekki hefur hlotið skráningu 1. desember hefur verið afnumið.

Með auglýsingu nr. 947/2009 tóku gildi breytingar á starfsreglum um skipulag kirkjunnar í héraði nr. 1026/2007. Um var að ræða breytingar á prófastsdæmum, prestaköllum og sóknum. Hér er getið tveggja sameininga prestakalla sem komu til framkvæmda frá og með 30. nóvember 2009. Sex aðrar sameiningar prestakalla sem voru ákveðnar bíða hins vegar þess að annar sóknarpresturinn láti af störfum.

Skeggjastaðasókn í Múlaprófastsdæmi er þjónað af Langanessprestakalli í Þingeyjarprófastsdæmi og er því flokkuð beint undir
Múlaprófastsdæmi.
Prófastsdæmi

Húnavatns- og Skagafjarðarprófastsdæmi hafa sameinast í eitt prófastsdæmi. Heiti hins nýja prófastsdæmis er Húnavatns- og Skagafjarðarprófastsdæmi. Breytingin tók gildi þann 30. nóvember 2009, sbr. auglýsingu nr. 947/2009.

Skaftafells-, Rangárvalla- og Árnesprófastsdæmi hafa sameinast í eitt prófastsdæmi. Heiti hins nýja prófastsdæmis er Suðurprófastsdæmi. Breytingin tók gildi þann 30. nóvember 2009, sbr. auglýsingu nr. 947/2009.

Vestmannaeyjarprestakall færist frá Kjalarnesprófastsdæmi til Suðurprófastsdæmis. Breytingin tók gildi þann 30. nóvember 2009, sbr. auglýsingu nr. 947/2009.

Hólmavíkurprestakall færist frá Húnavatnsprófastsdæmi til Vestfjarðarprófastsdæmis. Breytingin tók gildi þann 30. nóvember 2009, sbr. auglýsingu nr. 947/2009.

Siglufjarðarprestakall færist frá Skagafjarðarprófastsdæmi til Eyjafjarðarprófastsdæmis. Breytingin tók gildi þann 30. nóvember 2009, sbr. auglýsingu nr. 947/2009.

Prestaköll

Snæfellsness- og Dalaprófastsdæmi.
Ólafsvíkurprestakall og Ingjaldshólsprestakall hafa sameinast. Heiti hins nýja prestakalls er Ólafsvíkur- og Ingjaldshólsprestakall. Breytingin tók gildi þann 30. nóvember 2009, sbr. auglýsingu nr.
947/2009.
Suðurprófastsdæmi.
Hraungerðisprestakall og Selfossprestakall hafa sameinast. Nafn hins nýja prestakalls er Selfossprestakall. Breytingin tók gildi þann 30. nóvember 2009, sbr. auglýsingu nr. 947/2009.

Sóknir

Suðurprófastsdæmi. Sjö bæir sem áður tilheyrðu Oddasókn í Oddaprestakalli tilheyra nú Akureyjarsókn í Holtsprestakalli. Breytingin tók gildi þann 30. nóvember 2009, sbr. auglýsingu nr. 947/2009.