Talnagrunnur
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Velja breytu

Fjöldi launþega í einkennandi atvinnugreinum ferðaþjónustu 2008 - janúar 2020

Velja breytur

Sigrún Halldórsdóttir
14.4.2020
Fjöldi launþega og hlutfallslegar breytingar (%)
2008-
Byggt á staðgreiðslugögnum
SAM08051
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008M01 , 2008M02 , 2008M03 ,

Valið 1 Alls 145

Valið 0 Alls 2

Valið 0 Alls 6

Fjöldi valinna reita er:
(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 10.000 línur og 100 dálka

Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000

Athugið

Uppfærslu á þessari töflu hefur verið hætt. Talnaefni um fjölda starfandi samkvæmt skrám, þ.e. bæði launþega og sjálfstætt starfandi, má finna á vinnumarkaðssvæði Hagstofuvefsins:
https://hagstofa.is/talnaefni/samfelag/vinnumarkadur/
. tala á ekki að koma eðli máls samkvæmt
.. upplýsingar vantar eða niðurstaða ekki marktæk
Launþegar eru flokkaðir eftir aðalatvinnugrein launagreiðenda, skv. ÍSAT2008. Tölur geta breyst aftur í tíma vegna endurskoðunar á atvinnugreinaflokkun fyrirtækja. Einnig geta tölur breyst ef fyrirtæki skila upplýsingum seint. Sjá lýsigögn

Mánuður

2019M04

Skv. lífskjarasamningnum greiðist orlofsuppbót 2019, hjá nokkrum stéttarfélögum, með launum fyrir apríl. Undanfaring ár hefur þessi uppbót verið greidd með launum fyrir maí. Þessi hliðrun hefur áhrif á samanburð milli ára.

2019M05

Skv. lífskjarasamningnum greiðist orlofsuppbót 2019, hjá nokkrum stéttarfélögum, með launum fyrir apríl. Undanfaring ár hefur þessi uppbót verið greidd með launum fyrir maí. Þessi hliðrun hefur áhrif á samanburð milli ára.

2020M01

Allar tölur eru bráðabirgðatölur og geta breyst ef ný gögn koma. Mestar líkur eru á því að nýlegar tölur breytist og þá yfirleitt til hækkunar. Sjá nánar í kafla 4.3 í lýsigögnum.

Atvinnugrein

511: Farþegaflutningar með flugi

Frá og með birtingu í ágúst 2018 eru launþegar í '52.23 þjónustustarfsemi við flug' taldir með hér í þeim tilfellum sem sú starfsemi er á vegum flugfélaga.

Aðrar atvinnugreinar tengdar ferðaþjónustu

Atvinnugreinar: 49.32 Rekstur leigubíla, 49.39 Aðrir farþegaflutningar á landi; 50.10 Millilanda- og strandsiglingar með farþega; 50.30 Farþegaflutningar á skipgengum vatnaleiðum; 77.1 Leiga á vélknúnum ökutækjum; og 77.21 Leiga á tómstunda- og íþróttavörum