Peningalegar eignir og skuldir hins opinbera 1998-2021
Merkið við og veljið milli töflu á skjá og skráarforms. Hvernig best er að velja

Velja þarf a.m.k. eitt gildi fyrir hverja merkta breytu Veljið a.m.k eitt gildi

Eining Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 2 Valið

Leita í texta

Skipting Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 14 Valið

Leita í texta

Ár Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 24 Valið

Leita í texta


Fjöldi valinna reita er:(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 1.000 línur og 300 dálka


Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Tengiliður og upplýsingar

Upplýsingar um töflu

Eining
Milljónir króna/hlutfall
Síðast uppfært
15.9.2022
Viðmiðunartími
1998-2021
Skrá
THJ05181
Skýringar

Skýringar

Þessi tímaröð var endurskoðuð 14. desember 2020. Endurskoðun tímaraðarinnar er hluti af heildarendurskoðun fjármála hins opinbera.
Ár
2017
Brot er í talnaefninu í liðnum Hlutafé. Til og með 2016 voru eignarhlutir í félögum ríkissjóðs metnir á kostnaðarvirði eða hlutdeild í eigið fé, það sem lægra reyndist. Við innleiðingu IPSAS í ríkisreikning árið 2017 er eignarhluti í félögum metinn samkvæmt hlutdeildaraðferð, þ.e. ríkið eignfærir hlutdeild sína í eigin fé þeirra
2019
Aukning á heildarskuldum 2019 má rekja til endurmats á eignum og skuldum Íbúðalánasjóðs. Byggir matið á niðurstöðum ríkisreiknings en samkvæmt gangvirðismati sem var framkvæmt í fyrsta skipti fyrir sjóðinn árið 2019 var munurinn á eignum og skuldum sjóðsins neikvæður um 178 milljarða króna. Ekki liggja fyrir upplýsingar um gangvirði eigna og skulda sjóðsins fyrir árin 1999-2018.