Talnagrunnur
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Velja breytu

Undirvísitölur neysluverðs, grunnur 2008=100

Velja breytur

24.4.2024
Vísitölur
2008-
VIS01304
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008M01 , 2008M02 , 2008M03 ,

Valið 1 Alls 196

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Vísitala neysluverðs , 01 Matur og drykkjarvörur , 011 Matur ,

Valið 0 Alls 262

Fjöldi valinna reita er:
(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 10.000 línur og 100 dálka

Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Grunnur janúar 2008=100.
Vísitalan miðast við verðlag í að minnsta kosti vikutíma í kringum miðjan mánuð.
Í apríl 2020 voru Tilbúnir réttir keyptir í verslunum færðir í flokk 0119 Aðrar matvörur, til samræmis við ecoicop og coicop 2018. Liðurinn var áður flokkaður með 11113 Skyndibiti og tilb. réttir. Í mars 2020 var vog þess hluta sem var færður 36 af 10.000.
Lokanir og takmörkun á þjónustu vegna Covid 19 faraldursins settu mark sitt á verðmælingar árið 2020 og fyrri hluta ársins 2021. Áhrif þessa á vísitölu neysluverðs voru, að þar sem verðmæling fékkst ekki vegna takmarkana var verðmæling fyrri mánaðar notuð til verðmats í mánuðinum. Mest voru áhrifin á liði sem veita ferðaþjónustu eins og 07332 flugfargjöld til útlanda og 096 pakkaferðir, en einnig þjónustuliði sem kalla á samgang fólks, svo sem 1211 Hársnyrting, snyrting o.fl.
Í stað þess að taka inn verðbreytingar á '044 Annað vegna húsnæðis' í janúar 2024 þá var það gert í febrúar þegar fyrsta greiðsla skv. nýjum gjaldskrám fer yfirleitt fram. Undir þennan lið fellur sorphreinsun, holræsi og kalt vatn.

Mánuður

2020M04

Í apríl 2020 voru mörg fyrirtæki lokuð eða þjónusta ekki í boði vegna takmörkunar á samkomum vegna COVID-19 veirunnar. Verðmæling fyrri mánaðar var þá notuð til verðmats í mánuðinum. Þetta á við um flokka 07332 Flugfargjöld til útlanda, 096 Pakkaferðir, 1211 Hársnyrting, snyrting o.fl., og nokkra undirflokka í 062 Heilbrigðisþjónusta (t.d. tannlæknar og sjúkraþjálfun). Í eftirfarandi flokkum var nær allt lokað 0941 Íþróttir og tómstundir, 0942 Menningarmál. Að auki lokaði hluti veitinga- og kaffihúsa. Verði á fatnaði og skóm var safnað á netinu og með símtölum.

2022M06

Hækkun á flugfargjöldum til útlanda (07332) í júní 2022 var vanmetin en leiðrétt við næstu mælingu.

2022M07

Hækkun á flugfargjöldum til útlanda (07332) í júlí 2022 er komin til vegna verðhækkunar í þeim mánuði (0,43% áhrif), en einnig vegna vanmats á verðlagsáhrifum við mælingu í júní 2022 (0,29% áhrif).

Undirvísitala

06212 Þjónusta sérfræðilækna

Frá september 2023 er þessi liður metinn út frá 12 mánaða meðal einingarverði sem einstaklingar greiða.

Mánuður: 2016M09 , Undirvísitala: 042 Reiknuð húsaleiga

Hækkunin á reiknaðri húsaleigu er að hluta til komin vegna leiðréttingar. Í mars 2016 hækkaði reiknuð húsaleiga um 0,01%. Þá voru gerð mistök sem ollu því að megin verðbreytingin milli febrúar og mars var ekki tekin með í niðurstöðurnar fyrr en í apríl 2016. Þannig fór inn eins mánaðar tímatöf í útreikning reiknaðrar húsaleigu. Tímatöfin uppgötvaðist í september og er leiðrétt með því að taka tveggja mánaða verðbreytingu inn í niðurstöður september. Raunhækkun liðarins milli ágúst og september er 1,5% en hækkun um 1,8% er verðbreyting á milli júlí og ágúst.

Mánuður: 2018M10 , Undirvísitala: 07248 Veggjöld

Veggjöld voru ekki innheimt á Íslandi á tímabilinu október 2018-desember 2018.

Mánuður: 2020M05 , Undirvísitala: 1244 Bílatryggingar

Bílatryggingar lækkuðu í maí 2020 vegna þess að hluti tryggingafélaga ákvað að endurgreiða viðskiptavinum sínum til baka hluta ársiðgjalda.

Mánuður: 2023M10 , Undirvísitala: 0811 Póstur

Meirihluti hækkunar er vegna leiðréttingar.

Mánuður: 2024M01 , Undirvísitala: 0711 Bílar

Afnám VSK ívilnunar á rafbílum hafði áhrif til hækkunar en rafbílastyrkir Orkusjóðs til lækkunar.