The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Velja breytu

Byggingarvísitala, grunnar 1987, 2009 og 2021

Velja breytur

25.9.2023
Vísitölur
1987-2023
Hagstofa Íslands
VIS13001
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1987M06 , 1987M07 , 1987M08 ,

Valið 1 Alls 436

Valið 0 Alls 3

Fjöldi valinna reita er:
(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 10.000 línur og 100 dálka

Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Grunnar í desember 2021 = 100, desember 2009 = 100 og júní 1987 = 100. Mælingar eru birtar í töflunni á útreikningstíma. Mæling vísitölu byggingarkostnaðar er unnin á grundvelli laga um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð nr. 163. frá 21. desember 2007. Mæling vísitölunnar á tímabilinu frá júní 1987 - desember 2021, fór auk þess fram á grundvelli sérlaga um vísitölu byggingarkostnaðar (nr. 42/1987) sem voru í gildi frá 30. mars 1987, en féllu úr gildi 31. desember 2021. Sérlögin voru sett í tengslum við notkun vísitölunnar í lánskjaravísitölu. Útreikningur vísitölunnar, sem fram fór í tilteknum mánuði (útreikningstími), var notuð í útreikning lánskjaravísitölu í næsta mánuði á eftir (gildistími). Árin 1979 til janúar 1989 ákvarðaðist lánskjaravísitalan að 2/3 hlutum af framfærsluvísitölu og 1/3 hluta af byggingarvísitölu. Frá febrúar 1989 var lánskjaravísitalan samsett að jöfnu úr framfærslu-, byggingar- og launavísitölu. Frá apríl 1995 var hætt að nota lánskjaravísitölu til að verðtryggja nýjar fjárskuldbindingar. Vísitala byggingarkostnaðar mælir verðlag byggingaraðfanga, sem eru notuð við að reisa íðbúðarhús á höfuðborgarsvæðinu. Frá 1. janúar 2022 er verð mælt án virðisaukaskatts, en á gildistíma sérlaganna var verð mælt með virðisaukaskatti. Á hverju tímabili er aðeins mælt á nýjasta grunninum, en vísitölur eldri grunna eru framreiknaðar verðbreytingum nýjasta grunnsins.