Greidd atkvæði, kjósendur á kjörskrá og kosningaþátttaka eftir sveitarfélagi og kyni 2003-2021
Merkið við og veljið milli töflu á skjá og skráarforms. Hvernig best er að velja

Velja þarf a.m.k. eitt gildi fyrir hverja merkta breytu Veljið a.m.k eitt gildi

Sveitarfélag Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 123 Valið

Leita í texta

Ár Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 7 Valið

Leita í texta

Skipting Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 3 Valið

Leita í texta

Kyn Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 3 Valið

Leita í texta


Fjöldi valinna reita er:(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 1.000 línur og 300 dálka


Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Tengiliður og upplýsingar

Upplýsingar um töflu

Eining
Fjöldi/hlutfall
Síðast uppfært
6.1.2022
Viðmiðunartími
2003-2021
Skrá
KOS02101
Skýringar

Skýringar

Sveitarfélag
Hvalfjarðarsveit
Hvalfjarðarstrandarhreppur, Skilmannahreppur, Innri-Akraneshreppur og Leirár- og Melahreppur í Borgar-fjarðarsýslu sameinuðust í eitt sveitarfélag Hvalfjarðarsveit 1. júní 2006.
Bæjarhreppur
Bæjarhreppur sameinaðist Húnaþingi vestra 1. janúar 2012.
Strandabyggð
Broddaneshreppur og Hólmavíkurhreppur í Strandasýslu sameinuðust í eitt sveitarfélag - Strandabyggð 10. júní 2006.
Húnaþing vestra
Bæjarhreppur sameinaðist Húnaþingi vestra 1. janúar 2012.
Húnavatnshreppur
Sveinsstaðahreppur, Torfalækjarhreppur, Svínavatnshreppur og Bólstaðarhlíðarhreppur í Austur-Húnavatns-sýslu sameinuðust í eitt sveitarfélag - Húnavatnshrepp 1. janúar 2006.
Akureyri
Grímseyjarhreppur sameinaðist Akureyri 1. júní 2009.
Norðurþing
Húsavíkurbær í Suður-Þingeyjarsýslu og Keldunes-hreppur, Öxarfjarðarhreppur og Raufarhafnarhreppur í Norður-Þingeyjarsýslu sameinuðust í eitt sveitarfélag - Norðurþing 10. júní 2006.
Fjallabyggð
Siglufjarðarkaupstaður og Ólafsfjarðarbær í Eyjafjarðarsýslu sameinuðust í eitt sveitarfélag - Fjallabyggð 11. júní 2006.
Grímseyjarhreppur
Grímseyjarhreppur sameinaðist Akureyri 1. júní 2009.
Arnarneshreppur
Sveitarfélagið Hörgársveit var stofnað 12. júní 2010 með sameiningu Hörgárbyggðar og Arnarneshrepps.
Hörgárbyggð
Sveitarfélagið Hörgársveit var stofnað 12. júní 2010 með sameiningu Hörgárbyggðar og Arnarneshrepps.
Hörgársveit
Sveitarfélagið Hörgársveit var stofnað 12. júní 2010 með sameiningu Hörgárbyggðar og Arnarneshrepps.
Skútustaðahreppur
Aðaldælahreppur sameinaðist Þingeyjarsveit 15. maí 2008.
Tjörneshreppur
Aðaldælahreppur sameinaðist Þingeyjarsveit 15. maí 2008
Þórshafnarhreppur
Þórshafnarhreppur í Norður-Þingeyjarsýslu og Skeggjastaðahreppur í Norður - Múlasýslu sameinuðust í eitt sveitarfélag - Langanesbyggð, 10. júní 2006.
Seyðisfjörður
Fjarðabyggð, Mjóafjarðarhreppur, Fáskrúðsfjarðarhreppur og Austurbyggð (Búðahareppur og Stöðvarhreppur sameinuðust í Austurbyggð 1. október 2003.) í Suður - Múlasýslu sameinuðust í eitt sveitarfélag - Fjarðabyggð 9. júní 2006.
Austur-Hérað
Fellahreppur og Norður-Hérað í Norður-Múlasýslu og Austur-Hérað í Norður- og Suður-Múlasýslu sameinuðust í eitt sveitarfélag - Fljótsdalshérað 1. nóvember 2004.
Sandgerði
Gerðahreppur verður Sveitarfélagið Garður 28. janúar 2004.
Sveitarfélagið Garður
Vatnsleysustrandarhreppur verður Sveitarfélagið Vogar 1. janúar 2006.
Bláskógabyggð
Gaulverjabæjarhreppur, Hraungerðishreppur og Villingaholtshreppur í Árnessýslu sameinuðust í eitt sveitarfélag - Flóahrepp 10. júní 2006.
Garðabær
Sveitarfélagið Álftanes sameinaðist Garðabæ 1.janúar 2013.
Hafnarfjörður
Bessastaðahreppur verður Sveitarfélagið Álftanes 17. júní 2004.
Sveitarfélagið Álftanes
Sveitarfélagið Álftanes sameinaðist Garðabæ 1.janúar 2013.
Ár
2013
Greidd atkvæði 2013 samkvæmt skýrlsum yfirkjörstjórna um kosningaþátttöku til Hagstofu eru 6 fleiri en talin atkvæði samkvæmt úrslitum kosninganna.