Talnagrunnur
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Velja breytu

Greidd atkvæði, kjósendur á kjörskrá og kosningaþátttaka eftir sveitarfélagi og kyni 2003-2021

Velja breytur

6.1.2022
Fjöldi/hlutfall
2003-2021
KOS02101
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Allt landið , Norðvesturkjördæmi , Akranes ,

Valið 0 Alls 123

Valið 0 Alls 7

Valið 0 Alls 3

Valið 0 Alls 3

Fjöldi valinna reita er:
(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 10.000 línur og 100 dálka

Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000

Sveitarfélag

Hvalfjarðarsveit

Hvalfjarðarstrandarhreppur, Skilmannahreppur, Innri-Akraneshreppur og Leirár- og Melahreppur í Borgar-fjarðarsýslu sameinuðust í eitt sveitarfélag Hvalfjarðarsveit 1. júní 2006.

Bæjarhreppur

Bæjarhreppur sameinaðist Húnaþingi vestra 1. janúar 2012.

Strandabyggð

Broddaneshreppur og Hólmavíkurhreppur í Strandasýslu sameinuðust í eitt sveitarfélag - Strandabyggð 10. júní 2006.

Húnaþing vestra

Bæjarhreppur sameinaðist Húnaþingi vestra 1. janúar 2012.

Húnavatnshreppur

Sveinsstaðahreppur, Torfalækjarhreppur, Svínavatnshreppur og Bólstaðarhlíðarhreppur í Austur-Húnavatns-sýslu sameinuðust í eitt sveitarfélag - Húnavatnshrepp 1. janúar 2006.

Akureyri

Grímseyjarhreppur sameinaðist Akureyri 1. júní 2009.

Norðurþing

Húsavíkurbær í Suður-Þingeyjarsýslu og Keldunes-hreppur, Öxarfjarðarhreppur og Raufarhafnarhreppur í Norður-Þingeyjarsýslu sameinuðust í eitt sveitarfélag - Norðurþing 10. júní 2006.

Fjallabyggð

Siglufjarðarkaupstaður og Ólafsfjarðarbær í Eyjafjarðarsýslu sameinuðust í eitt sveitarfélag - Fjallabyggð 11. júní 2006.

Grímseyjarhreppur

Grímseyjarhreppur sameinaðist Akureyri 1. júní 2009.

Arnarneshreppur

Sveitarfélagið Hörgársveit var stofnað 12. júní 2010 með sameiningu Hörgárbyggðar og Arnarneshrepps.

Hörgárbyggð

Sveitarfélagið Hörgársveit var stofnað 12. júní 2010 með sameiningu Hörgárbyggðar og Arnarneshrepps.

Hörgársveit

Sveitarfélagið Hörgársveit var stofnað 12. júní 2010 með sameiningu Hörgárbyggðar og Arnarneshrepps.

Skútustaðahreppur

Aðaldælahreppur sameinaðist Þingeyjarsveit 15. maí 2008.

Tjörneshreppur

Aðaldælahreppur sameinaðist Þingeyjarsveit 15. maí 2008

Þórshafnarhreppur

Þórshafnarhreppur í Norður-Þingeyjarsýslu og Skeggjastaðahreppur í Norður - Múlasýslu sameinuðust í eitt sveitarfélag - Langanesbyggð, 10. júní 2006.

Seyðisfjörður

Fjarðabyggð, Mjóafjarðarhreppur, Fáskrúðsfjarðarhreppur og Austurbyggð (Búðahareppur og Stöðvarhreppur sameinuðust í Austurbyggð 1. október 2003.) í Suður - Múlasýslu sameinuðust í eitt sveitarfélag - Fjarðabyggð 9. júní 2006.

Austur-Hérað

Fellahreppur og Norður-Hérað í Norður-Múlasýslu og Austur-Hérað í Norður- og Suður-Múlasýslu sameinuðust í eitt sveitarfélag - Fljótsdalshérað 1. nóvember 2004.

Sandgerði

Gerðahreppur verður Sveitarfélagið Garður 28. janúar 2004.

Sveitarfélagið Garður

Vatnsleysustrandarhreppur verður Sveitarfélagið Vogar 1. janúar 2006.

Bláskógabyggð

Gaulverjabæjarhreppur, Hraungerðishreppur og Villingaholtshreppur í Árnessýslu sameinuðust í eitt sveitarfélag - Flóahrepp 10. júní 2006.

Garðabær

Sveitarfélagið Álftanes sameinaðist Garðabæ 1.janúar 2013.

Hafnarfjörður

Bessastaðahreppur verður Sveitarfélagið Álftanes 17. júní 2004.

Sveitarfélagið Álftanes

Sveitarfélagið Álftanes sameinaðist Garðabæ 1.janúar 2013.

Ár

2013

Greidd atkvæði 2013 samkvæmt skýrlsum yfirkjörstjórna um kosningaþátttöku til Hagstofu eru 6 fleiri en talin atkvæði samkvæmt úrslitum kosninganna.