The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Velja breytu

Meðalmannfjöldi eftir byggðakjörnum, kyni og aldri 1. janúar 2012-2022

Velja breytur

9.3.2023
Meðalmannfjöldi
2012-2022
MAN03104
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Alls , Hafnarfjörður , Garðabær ,

Valið 0 Alls 119

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Alls , Á 1. ári , 1 árs ,

Valið 0 Alls 103

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2012 , 2013 , 2014 ,

Valið 1 Alls 11

Valið 0 Alls 4

Fjöldi valinna reita er:
(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 10.000 línur og 100 dálka

Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Taflan var leiðrétt 24. mars 2022. Meðalmannfjöldi er meðaltal mannfjöldans í upphafi og lok árs. Hagstofan dregur mörk byggðakjarna á fimm ára fresti á því ári sem endar á 0 eða 5. Mörkin eru fundin með því að tengja saman staðföng sem eru 200 m eða skemur hvert frá öðru innan sama sveitarfélags. þróttavellir eru taldir með ef þurfa þykir Utan um byggðakjarna er síðan dregið 400 m helgunarsvæði. Lágmarksfjöldi í byggðakjarna er 50 manns. Tölur um mannfjölda í byggðakjarna eru birtar fyrir allt 5 ára tímabilið, en auk þess næstu fimm ár þótt lágmarksfjöldinn falli niður fyrir 50.