Óleiðréttur launamunur kynjanna 2008-2020
Merkið við og veljið milli töflu á skjá og skráarforms. Hvernig best er að velja

Velja þarf a.m.k. eitt gildi fyrir hverja merkta breytu Veljið a.m.k eitt gildi

Ár Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 13 Valið

Leita í texta

Hópur Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 32 Valið

Leita í texta

Mæling Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 3 Valið

Leita í texta


Fjöldi valinna reita er:(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 1.000 línur og 300 dálka


Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Tengiliður og upplýsingar

Upplýsingar um töflu

Eining
%
Síðast uppfært
26.8.2021
Könnun
Launarannsókn Hagstofu Íslands sem er úrtaksrannsókn
Heimild
Hagstofa Íslands
Skrá
VIN02010
Skýringar

Skýringar

Útreikningur á óleiðréttum launamun kynjanna byggir á aðferðarfræði Structure of Earnings Survey hagstofu Evrópusambandins Eurostat.
Við útreikning á óleiðréttum launamun kynjanna er stuðst við mánaðarlaun í októbermánuði á hverju ári. Mánaðarlaun byggja á föstum reglulegum greiðslum auk yfirvinnu. Óreglulegar greiðslur sem falla til í október eru undanskildar í útreikningum. Þessi skilgreining er sambærileg við regluleg heildarlaun í öðrum útgáfum Hagstofu Íslands.
Sá launamunur sem er birtur hér er skilgreindur sem óleiðréttur þar sem ekki er tekið tillit til skýringarþátta sem geta haft áhrif á laun einstaklinga. Dæmi um slíka þætti eru starf, menntun, aldur, starfsaldur og fleira. Með því að reikna óleiðréttan launamun á þennan hátt fæst ákveðin mynd af launamyndun kynjanna á vinnumarkaði sem skýrist að hluta til af þeim þáttum sem á undan eru taldir.
Niðurstöður eru endurreiknaðar á fjögurra ára fresti þegar niðurstöður Structure of Earnings Survey liggja fyrir. Síðast 2020.
Hópur
Stuðst við evrópska þjóðhagsreikningastaðalinn ESA 2010 við ákvörðun um skiptingu vinnumarkaðarins í almennan vinnumarkað og opinbera starfsmenn. Opinberir starfsmenn teljast þeir sem vinna hjá „hinu opinbera“ (S.13). Til hins opinbera telst rekstur ríkis og sveitarfélaga sem er undir stjórn þeirra og er rekinn að meiri hluta fyrir skatttekjur. Aðrir teljast þá til almenns vinnumarkaðar, þar með talið fyrirtæki í eigu opinberra aðila sem rekin eru að meiri hluta fyrir tekjur af sölu á vöru eða þjónustu.
Hópur
Atvinnugreinar (C,D,G,H,I,J,K,O,P,Q) byggja á íslenskri atvinnugreinaflokkun ÍSAT08. Ekki eru birtar tölur um atvinnugreinarnar vatns- og fráveita, meðhöndlun úrgangs (E) og byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (F) þar sem hlutfall kvenna í þessum atvinnugreinum er mjög lágt. Þær vega hins vegar inn í heildina.
Hópur
Starfsstéttir (1,2,3,4,5,7,8,9) byggja á íslenskri starfaflokkun ÍSTARF95. Ekki eru birtar tölur um starfsstéttina iðnaðarmenn þar sem hlutfall kvenna í henni er mjög lágt.
Ár
2018
Árið 2018 bættist atvinnugreinin rekstur gististaða og veitingarekstur (I) í gagnasafnið sem niðurstöður byggja á. Þessi breyting getur haft áhrif á heildarniðurstöður og niðurstöður innan hópa.
2020
Bráðabirgðartölur
Hópur
Alls - án opinberrar stjórnsýslu (O)
Þessi hópur er notaður í samanburði Eurostat, hagstofu Evrópusambandsins.
Mæling
Launamunur
Reiknað er meðaltal tímakaups karla annars vegar og kvenna hins vegar innan hvers hóps. Mismunur þess sem hlutfall af tímakaupi karla er túlkað sem óleiðréttur launamunur. Sérstaklega ber að athuga að greidd laun fyrir yfirvinnu og fjöldi yfirvinnustunda er inni í útreikningum en hver yfirvinnustund er að jafnaði dýrari en hver stund í dagvinnu. Því meiri yfirvinna sem er inni í laununum, því hærra verður tímakaupið.
(reglulegt heildartímakaup karla - reglulegt heildartímakaup kvenna)/reglulegt heildartímakaup karla.
Tímakaup karla
Meðaltal tímakaups karla innan hvers hóps námundað að næsta tug.
Tímakaup kvenna
Meðaltal tímakaups kvenna innan hvers hóps námundað að næsta tug.