Launavísitala frá 1989
Merkið við og veljið milli töflu á skjá og skráarforms. Hvernig best er að velja

Velja þarf a.m.k. eitt gildi fyrir hverja merkta breytu Veljið a.m.k eitt gildi

Ár Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 35 Valið

Leita í texta

Mánuður Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 13 Valið

Leita í texta

Breytingar Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 5 Valið

Leita í texta


Fjöldi valinna reita er:(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 1.000 línur og 300 dálka


Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Tengiliður og upplýsingar

Upplýsingar um töflu

Eining
Vísitala/hlutfall
Síðast uppfært
22.3.2023
Viðmiðunartími
1989-
Heimild
Hagstofa Íslands
Skrá
VIS04000
Skýringar

Skýringar

Launavísitala er mánaðarleg verðvísitala sem er reiknuð og birt á grundvelli laga nr. 89/1989. Vísitala fyrir vinnumarkaðinn í heild sinni hefur verið birt frá janúar 1989. Í frumvarpi með lögunum er kveðið á um að mældar skuli breytingar allra launaþátta en tekið er fram að ekki sé ætlast til að breytingar á vinnutíma og samsetningu hans hafi áhrif á launavísitöluna, nema ef um sé að ræða samningsbundnar breytingar sem jafna má til launabreytinga. Við framkvæmd mælinga hefur því verið stuðst við það sjónarmið löggjafans að um sé að ræða verðvísitölu launa, án launakostnaðar, þar sem vinnutíma og samsetningu hópsins sem liggur að baki útreikningum er haldið föstum á milli mælinga til að endurspegla launaþróun í landinu.
Vísitalan byggir á tímakaupi reglulegra launa í hverjum mánuði og er reiknuð og birt um 20 dögum eftir að viðmiðunarmánuði lýkur. Regluleg laun eru greidd mánaðarlaun fyrir umsaminn vinnutíma hvort sem um er að ræða dagvinnu eða vaktavinnu. Í þessum launum eru hvers konar álags- og bónusgreiðslur, svo sem föst yfirvinna, sem gerðar eru upp á hverju útborgunartímabili.
Launavísitala er byggð á launarannsókn Hagstofunnar sem er úrtaksrannsókn. Í úrtaki launarannsóknar frá 2019 eru eftirfarandi atvinnugreinabálkar: Framleiðsla (C), rafmagns-, gas- og hitaveitur (D), vatnsveita, fráveita, meðhöndlun úrgangs og afmengun (E), byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (F), heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum (G), flutningur og geymsla (H), rekstur gisithúsa og veitingarekstur (I), upplýsingar og fjarskipti (J, eingöngu stór fyrirtæki í deildum 58-61), fjármála- og vátryggingastarfsemi (K), starfsemi arkitekta og verkfræðinga (M, eingöngu deild 71), almannatryggingar (O), fræðslustarfsemi (P) og heilbrigðis- og félagsþjónusta (Q) og menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi (R). Atvinnugreinar O, P, Q og R byggja eingöngu á opinberum starfsmönnum, starfsmönnum ríkisins sem fá greidd laun frá fjársýslu ríkisins og starfsmönnum sem fá greidd laun frá sveitarfélögum í úrtaki.
Grunnur desember 1988=100.
Allir útreikningar eru miðaðir við breytingar með fullum aukastöfum. Vegna fækkunar aukastafa kann að skapast ósamræmi milli birtra talna.
Ár
2020
Launavísitala byggir á breytingum reglulegs tímakaups. Stytting vinnutíma án breytingar á launum getur haft áhrif á tímakaupið. Sjá:
https://www.hagstofa.is/utgafur/frettasafn/laun-og-tekjur/manadarleg-launavisitala-i-april-2020-og-tengdar-visitolur/
2021
Launavísitala byggir á breytingum reglulegs tímakaups. Stytting vinnutíma án breytingar á launum getur haft áhrif á tímakaupið. Sjá:
https://www.hagstofa.is/utgafur/frettasafn/laun-og-tekjur/manadarleg-launavisitala-i-januar-2021-og-tengdar-visitolur/
https://www.hagstofa.is/utgafur/frettasafn/laun-og-tekjur/manadarleg-launavisitala-i-mai-2021-og-tengdar-visitolur/