Ársfjórðungsleg launavísitala á almennum vinnumarkaði eftir starfsstétt frá 2005
Merkið við og veljið milli töflu á skjá og skráarforms. Hvernig best er að velja

Velja þarf a.m.k. eitt gildi fyrir hverja merkta breytu Veljið a.m.k eitt gildi

Ár Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 18 Valið

Leita í texta

Ársfjórðungur Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 5 Valið

Leita í texta

Starfsstétt Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 8 Valið

Leita í texta

Breytingar Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 3 Valið

Leita í texta


Fjöldi valinna reita er:(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 1.000 línur og 300 dálka


Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Tengiliður og upplýsingar

Upplýsingar um töflu

Eining
Breytingar
Síðast uppfært
22.3.2023
Heimild
Hagstofa Íslands
Skrá
VIS04005
Skýringar

Skýringar

Fram til ársins 2016 byggir ársfjórðungsleg vísitala á almennum vinnumarkaði á atvinnugreinaflokkun ÍSAT95.
Frá og með árinu 2016 er byggt á ÍSAT2008. Jafnframt hefur fleiri atvinnugreinum verið bætt við.
Ársfjórðungsleg launavísitala á almennum vinnumarkaði eftir starfsstétt byggir á mánaðarlegri launavísitölu á almennum vinnumarkaði eftir starfsstétt sem byggir á tímakaupi reglulegra launa í hverjum mánuði. Ársfjórðungsleg launavísitala er birt um 90 dögum eftir að viðmiðunarársfjórðungi lýkur.
Regluleg laun eru greidd mánaðarlaun fyrir umsaminn vinnutíma hvort sem um er að ræða dagvinnu eða vaktavinnu. Í þessum launum eru hvers konar álags- og bónusgreiðslur, svo sem föst yfirvinna, sem gerðar eru upp á hverju útborgunartímabili.
Frá árinu 2018 er stuðst við evrópska þjóðhagsreikningastaðalinn ESA 2010 við ákvörðun um skiptingu vinnumarkaðarins í almennan vinnumarkað og opinbera starfsmenn. Opinberir starfsmenn teljast þeir sem vinna hjá „hinu opinbera“ (S.13). Til hins opinbera telst rekstur ríkis og sveitarfélaga sem er undir stjórn þeirra og er rekinn að meiri hluta fyrir skatttekjur. Aðrir teljast þá til almenns vinnumarkaðar, þar með talið fyrirtæki í eigu opinberra aðila sem rekin eru að meiri hluta fyrir tekjur af sölu á vöru eða þjónustu.
Fram til ársins 2017 voru opinberir starfsmenn skilgreindir sem starfsmenn sem fengu greidd laun frá sveitarfélögum og fjársýslu ríkisins. Aðrir töldust til almenns vinnumarkaðar. Ekki er teljandi munur á þessum skilgreiningum.
Mælingar á almennum vinnumarkaði takmarkast við atvinnugreinarnar: Framleiðsla (C), rafmagns-, gas- og hitaveitur (D), vatnsveita, fráveita, meðhöndlun úrgangs og afmengun (E), byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (F), heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum (G), flutningur og geymsla (H), upplýsingar og fjarskipti (J – eingöngu deildir 58-61, fyrirtæki á sviði upplýsingatækni – deildir 62-63 vantar), fjármála- og vátryggingastarfsemi (K) og árið 2018 var starfsemi arkitekta og verkfræðinga (M – eingöngu deild 71) bætt við.
Heildarvísitala launavísitölu er birt um 20 dögum eftir að viðmiðunarmánuði lýkur og má finna í talnaefni undir Launavísitala frá 1989.
Grunnur meðaltal ársins 2005=100.Útreikningar byggja á tölum með fullum aukastöfum. Vegna fækkunar aukastafa kann að skapast ósamræmi milli birtra talna.
Starfsstétt
Starfstéttir byggja á fyrsta staf Ístarf95 nema í tveimur tilfellum. Starfsstéttin verkafólk er skilgreind sem fyrsti stafur Ístarf 95 7, 8 eða 9 og stöðutala 0 eða 1. Starfsstéttin iðnaðarmenn er skilgreind sem fyrsti stafur Ístarf 95 7, 8 eða 9 og stöðutala 2 eða 3.