Talnagrunnur
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Velja breytu

Launavísitala, ársmeðaltöl frá 1989

Velja breytur

24.1.2024
Vísitala/hlutfall
1989-
Hagstofa Íslands
LAU04200
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1989 , 1990 , 1991 ,

Valið 1 Alls 35

Valið 0 Alls 2

Fjöldi valinna reita er:
(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 10.000 línur og 100 dálka

Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Ársmeðaltöl vísitalna launa eru meðaltöl mánaðarlegra gilda vísitalna launa á
hverju almanaksári. Þau eru birt 20 til 24 dögum eftir lok viðmiðunarárs.
Launavísitala byggir á tímakaupi reglulegra launa í hverjum mánuði. Regluleg
laun eru greidd mánaðarlaun fyrir umsaminn vinnutíma hvort sem um er að ræða
dagvinnu eða vaktavinnu. Í þessum launum eru hvers konar álags- og
bónusgreiðslur, svo sem föst yfirvinna, sem gerðar eru upp á hverju
útborgunartímabili.
Launavísitala er byggð á launarannsókn Hagstofunnar sem er úrtaksrannsókn.
Í úrtaki launarannsóknar frá 2019 eru eftirfarandi atvinnugreinabálkar:
Framleiðsla (C), rafmagns-, gas- og hitaveitur (D), vatnsveita, fráveita, meðhöndlun
úrgangs og afmengun (E), byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (F), heild- og
smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum (G), flutningur og geymsla (H),
rekstur gisithúsa og veitingarekstur (I), upplýsingar og fjarskipti (J, eingöngu stór
fyrirtæki í deildum 58-61), fjármála- og vátryggingastarfsemi (K), starfsemi
arkitekta og verkfræðinga (M, eingöngu deild 71), almannatryggingar (O),
fræðslustarfsemi (P) og heilbrigðis- og félagsþjónusta (Q) og menningar-, íþrótta- og
tómstundastarfsemi (R). Atvinnugreinar O, P, Q og R byggja eingöngu á opinberum
starfsmönnum, starfsmönnum ríkisins sem fá greidd laun frá fjársýslu ríkisins og
starfsmönnum sem fá greidd laun frá sveitarfélögum í úrtaki.
Allir útreikningar eru miðaðir við breytingar með fullum aukastöfum. Vegna fækkunar
aukastafa kann að skapast ósamræmi milli birtra talna.