Talnagrunnur
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Velja breytu

Tekjur eftir sveitarfélögum og kyni 1990-2023 - Sveitarfélagaskipan 1. janúar 2024

Velja breytur

16.7.2024
Þúsundir króna/fjöldi
1990-2023
Hagstofa Íslands.
TEK01002
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.

Valið 0 Alls 6

Valið 0 Alls 8

Valið 0 Alls 3

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Alls , Reykjavík , Kópavogur ,

Valið 0 Alls 65

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valið 1 Alls 34

Fjöldi valinna reita er:
(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 10.000 línur og 100 dálka

Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Þessi tafla var leiðrétt þann 16. júlí 2024, þar sem gögn fyrir árin 1991-2022 höfðu hliðrast til um eitt ár. Niðurstöður byggja á skattframtölum einstaklinga. Framtalsskyldir eru allir 16 ára og eldri sem eru skattskyldir á Íslandi. Byggt er á öllum framteljendum að undanskildum eftirfarandi: framteljendum sem eru með handreiknað framtal, fá áætlaðan skatt á viðkomandi tekjuári eða árinu á undan, létust á árinu eða eru búsettir erlendis samkvæmt þjóðskrá. Handreiknað framtal fá þeir framteljendur sem ekki hafa búið á Íslandi nema hluta úr viðkomandi tekjuári, hafa hér á landi skattalega heimilisfesti, hafa tekjur hér á landi án þess að hafa hér búsetu, eins ef breytingar hafa orðið á hjúskaparstöðu eða aðrar þær breytingar á högum sem kalla á sérstaka meðhöndlun skattframtalsins. Erlendis búsettur telst sá sem hefur búið fleiri en 30 daga erlendis. Samhliða uppfærslu talnaefnis árið 2015 voru eldri tölur endurskoðaðar og bætt við útgáfu staðalfráviks, til að notendur fái betur áttað sig á undirliggjandi tekjudreifingu innan talnauppbrotsins.

Tekjur og skattar

Heildartekjur

Samtala atvinnutekna, fjármagnstekna og annarra tekna.

Atvinnutekjur

Launatekjur og aðrar starfstengdar tekjur, ökutækjastyrkur, dagpeningar og hlunnindi. Auk þess teljast reiknað endurgjald og tekjur erlendis, aðrar en fjármagnstekjur, til atvinnutekna.

Eining

Meðaltal - allir

Meðaltal allra framteljenda

Meðaltal - skilyrt

Meðaltal framteljenda sem hafa viðkomandi tekjur

Miðgildi - allir

Miðgildi allra framteljenda.
Tölur leiðréttar fyrir árin 2021 og 2022 15. júlí 2024, samhliða útáfu á gögnum fyrir árið 2023.

Miðgildi - skilyrt

Miðgildi framteljenda sem hafa viðkomandi tekjur

Fjöldi - allir

Allir framteljendur

Fjöldi - skilyrtur

Framteljendur sem hafa viðkomandi tekjur

Staðalfrávik - allir

Staðalfrávik allra framteljenda

Staðalfrávik - skilyrt

Staðalfrávik framteljenda sem hafa viðkomandi tekjur

Sveitarfélag

Eyja- og Miklaholtshreppur

Tölur leiðréttar 20. október 2023

Snæfellsbær

Tölur leiðréttar 20. október 2023