Talnagrunnur
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Velja breytu

Tekjur eftir menntun, kyni og aldri 1990-2022

Velja breytur

15.7.2024
Þúsundir króna/fjöldi
1990-2021
Hagstofa Íslands.
TEK01008
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.

Valið 0 Alls 6

Valið 0 Alls 8

Valið 0 Alls 10

Valið 0 Alls 3

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Allir , 16 - 24 ára , 16 - 64 ára ,

Valið 0 Alls 11

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valið 1 Alls 33

Fjöldi valinna reita er:
(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 10.000 línur og 100 dálka

Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Niðurstöður byggja á skattframtölum einstaklinga og upplýsingum Hagstofu um hæstu menntun einstaklinga. Gögn Hagstofunnar um hæstu menntun einstaklinga er enn í þróun og því eru niðurstöður bráðabirgðatölur. Framtalsskyldir eru allir 16 ára og eldri sem eru skattskyldir á Íslandi. Byggt er á öllum framteljendum að undanskildum eftirfarandi. Framteljendur sem eru með handreiknað framtal, fá áætlaðan skatt á viðkomandi tekjuári eða árinu á undan, létust á árinu eða eru búsettir erlendis samkvæmt þjóðskrá. Handreiknað framtal fá þeir framteljendur sem ekki hafa búið á Íslandi nema hluta úr viðkomandi tekjuári, hafa hér á landi skattalega heimilisfesti, hafa tekjur hér á landi án þess að hafa hér búsetu, eins ef breytingar hafa orðið á hjúskaparstöðu eða aðrar þær breytingar á högum sem kalla á sérstaka meðhöndlun skattframtalsins. Erlendis búsettur telst sá sem hefur búið fleiri en 30 daga erlendis. Niðurbrot eftir menntun er samkvæmt ÍSMENNT2011, sjá nánar hér: https://hagstofa.is/media/50388/ismennt2011.pdf.

Tekjur og skattar

Heildartekjur

Samtala atvinnutekna, fjármagnstekna og annarra tekna.

Atvinnutekjur

Launatekjur og aðrar starfstengdar tekjur, ökutækjastyrkur, dagpeningar og hlunnindi. Auk þess teljast reiknað endurgjald og tekjur erlendis, aðrar en fjármagnstekjur, til atvinnutekna.

Fjármagnstekjur

Vaxtatekjur, arður, söluhagnaður og leigutekjur utan rekstrar. Auk þess teljast tekjur af atvinnurekstri til fjármagnstekna.

Aðrar tekjur

Lífeyrisgreiðslur, greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins og aðrar bótagreiðslur á borð við atvinnuleysisbætur, vaxta- og barnabætur. Vaxta- og barnabætur reiknast á greiðslugrunni, þ.e. miðast við það ár sem þær eru greiddar út eða árið á undan tekjuárinu. Auk þess teljast til annarra tekna náms- og rannsóknarstyrkir, vinningar og ýmsar aðrar tekjur.

Skattar á greiðslugrunni

Samtala af tekjuskatti, útsvari, eignarskatti, fjármagnstekjuskatti og öðrum skatti sem greiddur eru á tekjuárinu. Í einhverjum tilfellum getur verið um að ræða endurgreiðslu á sköttum. Skattar eru staðgreiðsluskattar greiddir á tekjuárinu eða eftirágreiddir/eftirstöðvar sem greiðast þá árið eftir tekjuárinu. Allir skattar reiknast á greiðslugrunni, þ.e. miðast við það ár sem þeir eru greiddir.

Ráðstöfunartekjur

Heildartekjur að frádregnum sköttum og greiðslum í lífeyrissjóð frá og með árinu 1997.

Eining

Meðaltal - allir

Meðaltal allra framteljenda

Meðaltal - skilyrt

Meðaltal framteljenda sem hafa viðkomand tekjur/skatta

Miðgildi - allir

Miðgildi allra framteljenda

Miðgildi - skilyrt

Miðgildi framteljenda sem hafa viðkomandi tekjur/skatta

Fjöldi - allir

Allir framteljendur

Fjöldi - skilyrtur

Framteljendur sem hafa viðkomandi tekjur/skatta

Staðalfrávik - allir

Staðalfrávik allra framteljenda

Staðalfrávik - skilyrt

Staðalfrávik framteljenda sem hafa viðkomandi tekjur/skatta

Menntun

Grunnmenntun - ISCED 1, 2

Byggir á ÍSMENNT 0 til 27.

Starfs- og framhaldsmenntun - ISCED 3, 4

Byggir á ÍSMENNT 30 til 44.

- Starfsnám á framhaldsskóla- og viðbótarstigi

Byggir á ÍSMENNT 31 til 35 og 41 til 42.

- Bóknám á framhaldsskóla- og viðbótarstigi

Byggir á ÍSMENNT 36 til 37 og 43 til 44.

Háskólamenntun - ISCED 5, 6, 7, 8

Byggir á ÍSMENNT 50 til 80.

- Grunnmenntun á háskólastigi

Byggir á ÍSMENNT 51 til 52.

- Bakkalárgráða og viðbótardiplóma

Byggir á ÍSMENNT 61 til 62.

- Meistaragráða og sambærileg menntun

Byggir á ÍSMENNT 71 til 72.

- Doktorsmenntun

Byggir á ÍSMENNT 80.