Íþyngjandi húsnæðiskostnaður heimila eftir þéttbýlisstigi 2004-2021
Merkið við og veljið milli töflu á skjá og skráarforms. Hvernig best er að velja

Velja þarf a.m.k. eitt gildi fyrir hverja merkta breytu Veljið a.m.k eitt gildi

Ár Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 18 Valið

Leita í texta

Þéttbýlisstig Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 4 Valið

Leita í texta

Eining Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 3 Valið

Leita í texta


Fjöldi valinna reita er:(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 1.000 línur og 300 dálka


Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Tengiliður og upplýsingar

Upplýsingar um töflu

Eining
Prósentur
Nánari upplýsingar veitir
lifskjararannsokn@hagstofa.is
Síðast uppfært
5.2.2022
Viðmiðunartími
2004-2021
Könnun
Lífskjararrannsókn Hagstofu Íslands
Skrá
LIF03306
Skýringar

Skýringar

Samhliða birtingu á niðurstöðum fyrir árin 2015-2021 voru eldri niðurstöður endurskoðaðar með tilliti til kostnaðar vegna rafmagns og hita. Áhrif leiðréttingarinnar gætir fyrst og fremst hjá leigjendum.
Aðferðum við tilreiknun og vigtun gagnanna var breytt fyrir árin 2019-2021. Því er varasamt að bera saman talningar fyrir og eftir 2019.
Gildin fyrir árin 2019-2021 eru bráðabirgðatölur.
Húsnæðisbyrði er reiknuð sem hlutfall ráðstöfunartekna sem er varið í húsnæðiskostnað, Íþyngjandi húsnæðiskostnaður er skilgreindur sem húsnæðiskostnaður sem nemur a,m,k, 40% af ráðstöfunartekjum heimilis, Eftirfarandi liðir teljast til húsnæðiskostnaðar; húsaleiga, vaxtakostnaður og verðbætur vegna lána, viðhald, viðgerðir, bruna-, og fasteignatrygging, rafmagn, hiti og fasteignagjöld, Við útreikninga á byrði húsnæðiskostnaðar dragast húsaleigubætur og vaxta-bætur frá húsnæðiskostnaði samkvæmt skilgreiningu Eurostat en teljast ekki til tekna.
Ráðstöfunartekjur (e. disposable income) eru heildartekjur heimilisins eftir skatta að meðtöldum greiðslum úr félagslega kerfinu. Samkvæmt skilgreiningu Evrópusambandsins telst hagnaður af sölu hlutabréfa og verðbréfa ekki til ráðstöfunartekna í þessari rannsókn. Aðrar fjármagnstekjur, svo sem vaxtatekjur og arður af hlutabréfum, teljast hins vegar til ráðstöfunartekna.
Mikið þéttbýli er skilgreint sem svæði með yfir 1.500 íbúa á ferkílómetra og heildaríbúafjölda yfir 50 þúsund á samliggjandi svæðum. Miðlungsþéttbýli er skilgreint sem svæði með yfir 300 íbúa á ferkílómetra og heildaríbúafjölda yfir 5.000 á samliggjandi svæðum. Önnur búsetusvæði eru skilgreind sem dreibýli.
Eining
Hlutfall heimila (%)
Niðurstöðurnar byggja á lífskjararannsókn Hagstofu Íslands. Grunneining rannsóknarinnar er heimili fremur en einstaklingar, Úrtak rannsóknarinnar er fengið á þann hátt að einstaklingar eru valdir með slembni úr þjóðskrá og þar með heimilið sem þeir tilheyra, Sá einstaklingur sem er valinn í úrtakið kallast valinn svarandi og veitir hann allar upplýsingar um aðstæður heimilis, sínar eigin og allra annarra heimilismeðlima, Hér er greiningin miðuð við heimili
Lægri mörk hlutfalls (%)
Niðurstöðurnar koma úr lífskjararannsókn Hagstofu Íslands sem byggir á úrtaki og því þarf að gera ráð fyrir óvissu í niðurstöðum. Til að meta óvissuna eru reiknuð öryggisbil (e. confidence interval) fyrir niðurstöður rannsóknarinnar. Með öryggisbilinu er því reynt að leggja mat á hversu nákvæmlega úrtaksgildið segir til um hið raunverulega gildi í þýðinu. Með 95% öryggi liggur þýðismeðaltalið á mill efri markanna og neðri markanna. 95% öryggisbilið sem notað er þegar reiknað er fyrir íþyngjandi húsnæðiskostnað nær ekki fyrir neðan 0 og eru ósamsítt, þ.e. getur náð mislangt upp fyrir og niður fyrir. Öryggisbilið fyrir miðgildi er samsítt, þ.e. jafnt upp og niður fyrir, og fengið með því að margfalda 1,96 með staðalvillunni.
Efri mörk hlutfalls (%)
Niðurstöðurnar koma úr lífskjararannsókn Hagstofu Íslands sem byggir á úrtaki og því þarf að gera ráð fyrir óvissu í niðurstöðum. Til að meta óvissuna eru reiknuð öryggisbil (e. confidence interval) fyrir niðurstöður rannsóknarinnar. Með öryggisbilinu er því reynt að leggja mat á hversu nákvæmlega úrtaksgildið segir til um hið raunverulega gildi í þýðinu. Með 95% öryggi liggur þýðismeðaltalið á mill efri markanna og neðri markanna. 95% öryggisbilið sem notað er þegar reiknað er fyrir íþyngjandi húsnæðiskostnað nær ekki fyrir neðan 0 og eru ósamsítt, þ.e. getur náð mislangt upp fyrir og niður fyrir. Öryggisbilið fyrir miðgildi er samsítt, þ.e. jafnt upp og niður fyrir, og fengið með því að margfalda 1,96 með staðalvillunni.