Talnagrunnur
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Velja breytu

Byrði húsnæðiskostnaðar eftir heimilisgerðum 2004-2021

Velja breytur

lifskjararannsokn@hagstofa,is
5.2.2022
Prósentur
2004-2021
LIF03304
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2006 , 2007 , 2008 ,

Valið 1 Alls 16

Valið 0 Alls 5

Valið 0 Alls 2

Fjöldi valinna reita er:
(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 10.000 línur og 100 dálka

Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Samhliða birtingu á niðurstöðum fyrir árin 2015-2021 voru eldri niðurstöður endurskoðaðar með tilliti til kostnaðar vegna rafmagns og hita. Áhrif leiðréttingarinnar gætir fyrst og fremst hjá leigjendum.
Aðferðum við tilreiknun og vigtun gagnanna var breytt fyrir árin 2019-2021. Því er varasamt að bera saman talningar fyrir og eftir 2019.
Gildin fyrir árin 2019-2021 eru bráðabirgðatölur.
Húsnæðisbyrði er reiknuð sem hlutfall ráðstöfunartekna sem er varið í húsnæðiskostnað, Íþyngjandi húsnæðiskostnaður er skilgreindur sem húsnæðiskostnaður sem nemur a,m,k, 40% af ráðstöfunartekjum heimilis, Eftirfarandi liðir teljast til húsnæðiskostnaðar; húsaleiga, vaxtakostnaður og verðbætur vegna lána, viðhald, viðgerðir, bruna-, og fasteignatrygging, rafmagn, hiti og fasteignagjöld, Við útreikninga á byrði húsnæðiskostnaðar dragast húsaleigubætur og vaxta-bætur frá húsnæðiskostnaði samkvæmt skilgreiningu Eurostat en teljast ekki til tekna.
Ráðstöfunartekjur (e. disposable income) eru heildartekjur heimilisins eftir skatta að meðtöldum greiðslum úr félagslega kerfinu. Samkvæmt skilgreiningu Evrópusambandsins telst hagnaður af sölu hlutabréfa og verðbréfa ekki til ráðstöfunartekna í þessari rannsókn. Aðrar fjármagnstekjur, svo sem vaxtatekjur og arður af hlutabréfum, teljast hins vegar til ráðstöfunartekna.

Heimilisgerð

Heimili með börn

Til barna á heimili (e. dependent children) heyra allir þeir sem eru undir 18 ára aldri og þeir sem eru 18-24 ára, eru án vinnu og búa hjá að minnsta kosti öðru foreldri. Fullorðnir teljast þeir sem ekki falla undir skilgreininguna um börn.

Eining

95% Öryggisbil (+/-)

Niðurstöðurnar koma úr lífskjararannsókn Hagstofu Íslands sem byggir á úrtaki og því þarf að gera ráð fyrir óvissu í niðurstöðum, Til að meta óvissuna eru reiknuð öryggisbil (e, confidence interval) fyrir niðurstöður rannsóknarinnar, Með öryggisbilinu er því reynt að leggja mat á hversu nákvæmlega úrtaksgildið segir til um hið raunverulega gildi í þýðinu, Með 95% öryggi liggur þýðismeðaltalið á mill efri markanna og neðri markanna,
95% öryggisbilið sem notað er þegar reiknað er fyrir íþyngjandi húsnæðiskostnað nær ekki fyrir neðan 0 og eru ósamsítt, þ,e, getur náð mislangt upp fyrir og niður fyrir, Öryggisbilið fyrir miðgildi er samsítt, þ,e, jafnt upp og niður fyrir, og fengið með því að margfalda 1,96með staðalvillunni,