Skuldir, eignir og eiginfjárstaða einstaklinga eftir fjölskyldugerð, aldri og búsetu 1997-2021
Merkið við og veljið milli töflu á skjá og skráarforms. Hvernig best er að velja

Velja þarf a.m.k. eitt gildi fyrir hverja merkta breytu Veljið a.m.k eitt gildi

Ár Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 25 Valið

Leita í texta

Fjölskyldugerð, aldur og búseta Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 17 Valið

Leita í texta

Skuldir, eignir og eiginfjárstaða Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 19 Valið

Leita í texta


Fjöldi valinna reita er:(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 1.000 línur og 300 dálka


Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Tengiliður og upplýsingar

Upplýsingar um töflu

Eining
Milljónir króna
Síðast uppfært
14.7.2022
Viðmiðunartími
1997-2021
Skrá
THJ09000
Skýringar

Skýringar

Fjölskylda er mynduð af samsköttuðum einstaklingum og börnum undir 16 ára aldri skráð á þeirra lögheimili. Fjölskyldugerðin getur því vikið verulega frá fjölskyldugerð í þjóðskrá, enda þurfa hjón ekki að vera samsköttuð. Ungir framteljendur eru skráðir sem einstaklingar á eigin fjölskyldunúmeri frá sextán ára aldri og þurfa að telja fram sem sjálfstæðir einstaklingar þó svo þeir búi enn í foreldrahúsum.
Aldur fjölskyldu miðast við elsta fjölskyldumeðlim.
Búseta skiptist í höfuðborgarsvæði og landsbyggð. Til höfuðborgarsvæðis teljast núverandi sveitarfélög: Reykjavík, Seltjarnarnes, Kópavogur, Garðabær, Hafnarfjörður, Mosfellsbær og Kjósarhreppur. Önnur sveitarfélög teljast til landsbyggðar.
Skuldir eru samanlagðar heildarskuldir fjölskyldu. Til heildarskulda teljast allar skuldir fjölskyldu að meðtöldum fasteignaskuldum sem eru skuldir vegna fasteignakaupa. Skuldir vegna kaupleiguíbúða eru ekki taldar með. Skuldir alls ná til allra í þýðinu, einnig þeirra sem skulda ekkert. Breytan skuldsettir er notuð um þá sem skulda einhverja fjárhæð.
Aðrar skuldir eru allar aðrar fjárhagsskuldbindingar einstaklinga, þar með talin ökutækjalán, framkvæmdalán, námslán, yfirdráttarlán og kreditkortalán.
Eignir eru allar eignir fjölskyldu, þ.e. fasteignir (bæði innlendar og erlendar), peningalegar eignir (innlán, verðbréf og aðrar peningalegar eignir), aðrar eignir auk ökutækja.
Fasteignir eru samtala allra fasteigna fjölskyldu, bæði innlendra og erlendra. Verðmæti fasteigna er miðað við fasteignamat.
Innlán eru bankainnistæður í innlendum og erlendum bönkum og einnig innistæður barna.
Verðbréf eru hlutabréf í innlendum og erlendum hlutafélögum á nafnvirði, eignarskattsfrjáls verðbréf, stofnsjóðseign og önnur verðbréf og kröfur.
Aðrar eignir eru húsnæðissparnaður, skyldusparnaður, hrein eign samkvæmt efnahagsreikningi og aðrar óskilgreindar eignir.
Eiginfjárstaða er mismunur á heildareignum og heildarskuldum.