Skýribreytur eftir hlutföllum skulda af ráðstöfunartekjum 1997-2021: Fjöldi
Merkið við og veljið milli töflu á skjá og skráarforms. Hvernig best er að velja

Velja þarf a.m.k. eitt gildi fyrir hverja merkta breytu Veljið a.m.k eitt gildi

Ár Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 25 Valið

Leita í texta

Fjölskyldugerð, aldur og búseta Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 17 Valið

Leita í texta

Skuldahlutfall af ráðstöfunartekjum Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 4 Valið

Leita í texta


Fjöldi valinna reita er:(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 1.000 línur og 300 dálka


Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Tengiliður og upplýsingar

Upplýsingar um töflu

Eining
fjöldi
Síðast uppfært
14.7.2022
Viðmiðunartími
1997-2021
Skrá
THJ09010
Skýringar

Skýringar

Fjölskylda er mynduð af samsköttuðum einstaklingum og börnum undir 16 ára aldri skráð á þeirra lögheimili. Fjölskyldugerðin getur því vikið verulega frá fjölskyldugerð í þjóðskrá, enda þurfa hjón ekki að vera samsköttuð. Ungir framteljendur eru skráðir sem einstaklingar á eigin fjölskyldunúmeri frá sextán ára aldri og þurfa að telja fram sem sjálfstæðir einstaklingar þó svo þeir búi enn í foreldrahúsum.
Aldur fjölskyldu miðast við elsta fjölskyldumeðlim.
Búseta skiptist í höfuðborgarsvæði og landsbyggð. Til höfuðborgarsvæðis teljast núverandi sveitarfélög: Reykjavík, Seltjarnarnes, Kópavogur, Garðabær, Hafnarfjörður, Mosfellsbær og Kjósarhreppur. Önnur sveitarfélög teljast til landsbyggðar.
Skuldir eru samanlagðar heildarskuldir fjölskyldu. Til heildarskulda teljast allar skuldir fjölskyldu að meðtöldum fasteignaskuldum sem eru skuldir vegna fasteignakaupa. Skuldir vegna kaupleiguíbúða eru ekki taldar með. Skuldir alls ná til allra í þýðinu, einnig þeirra sem skulda ekkert. Breytan skuldsettir er notuð um þá sem skulda einhverja fjárhæð.
Heildartekjur eru samtala atvinnutekna, fjármagnstekna og annarra tekna en án vaxta- og barnabóta.
Atvinnutekjur eru launatekjur auk reiknaðs endurgjalds.
Fjármagnstekjur eru allar vaxtatekjur auk söluhagnaðar, arðs og tekna af atvinnurekstri.
Aðrar tekjur eru t.d. greiðslur frá Tryggingastofnun, greiðslur úr lífeyrissjóðum, atvinnuleysisbætur, félagsleg aðstoð auk vinninga og námsstyrkja.
Skattar eru allir greiddir skattar, þ.e. samtala tekjuskatts, útsvars, eignarskatts, fjármagnstekjuskatts og annarra skattaliða sem koma fyrir á framtali, að frádregnum vaxta- og barnabótum. Fasteignagjöld, bifreiðagjöld o.þ.h. eru því ekki meðtalin hér.
Ráðstöfunartekjur eru heildartekjur að frádregnum sköttum.
Skuldahlutfall er reiknað út frá hlutfalli skulda af eignum annars vegar og af ráðstöfunartekjum hins vegar. Er hlutfallið reiknað skuldir/ráðstöfunartekjum og flokkað eftir hlutfallinu <300%, 300-500% og >500% þ.e. ef skuldir hóps eru minni en þrefaldar ráðstöfunartekjur ársins er það með skuldahlutfall af ráðstöfunartekjum <300% o.s.frv.
Samsvarandi hlutfall skulda af eignum er reiknað skuldir/eignir þess hóps sem um ræðir og er skipt í hópa sem skulda minna en 75% eigna (<75%) eða skulda á milli 75-100% af verðmæti eign eða 100-150% af eignum og að lokum ef skuldir eru hærri en sem nemur 150% af heildareignum viðkomandi hóps.