The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Velja breytu

Skýribreytur eftir hlutföllum skulda af ráðstöfunartekjum 1997-2022: Fjöldi

Velja breytur

4.7.2023
fjöldi
1997-2022
THJ09010
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1997 , 1998 , 1999 ,

Valið 1 Alls 26

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Alls , Einstaklingur , Einstætt foreldri ,

Valið 0 Alls 17

Valið 0 Alls 4

Fjöldi valinna reita er:
(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 10.000 línur og 100 dálka

Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Fjölskylda er mynduð af samsköttuðum einstaklingum og börnum undir 16 ára aldri skráð á þeirra lögheimili. Fjölskyldugerðin getur því vikið verulega frá fjölskyldugerð í þjóðskrá, enda þurfa hjón ekki að vera samsköttuð. Ungir framteljendur eru skráðir sem einstaklingar á eigin fjölskyldunúmeri frá sextán ára aldri og þurfa að telja fram sem sjálfstæðir einstaklingar þó svo þeir búi enn í foreldrahúsum. Aldur fjölskyldu miðast við elsta fjölskyldumeðlim. Búseta skiptist í höfuðborgarsvæði og landsbyggð. Til höfuðborgarsvæðis teljast núverandi sveitarfélög: Reykjavík, Seltjarnarnes, Kópavogur, Garðabær, Hafnarfjörður, Mosfellsbær og Kjósarhreppur. Önnur sveitarfélög teljast til landsbyggðar. Skuldir eru samanlagðar heildarskuldir fjölskyldu. Til heildarskulda teljast allar skuldir fjölskyldu að meðtöldum fasteignaskuldum sem eru skuldir vegna fasteignakaupa. Skuldir vegna kaupleiguíbúða eru ekki taldar með. Skuldir alls ná til allra í þýðinu, einnig þeirra sem skulda ekkert. Breytan skuldsettir er notuð um þá sem skulda einhverja fjárhæð. Heildartekjur eru samtala atvinnutekna, fjármagnstekna og annarra tekna en án vaxta- og barnabóta. Atvinnutekjur eru launatekjur auk reiknaðs endurgjalds. Fjármagnstekjur eru allar vaxtatekjur auk söluhagnaðar, arðs og tekna af atvinnurekstri. Aðrar tekjur eru t.d. greiðslur frá Tryggingastofnun, greiðslur úr lífeyrissjóðum, atvinnuleysisbætur, félagsleg aðstoð auk vinninga og námsstyrkja. Skattar eru allir greiddir skattar, þ.e. samtala tekjuskatts, útsvars, eignarskatts, fjármagnstekjuskatts og annarra skattaliða sem koma fyrir á framtali, að frádregnum vaxta- og barnabótum. Fasteignagjöld, bifreiðagjöld o.þ.h. eru því ekki meðtalin hér. Ráðstöfunartekjur eru heildartekjur að frádregnum sköttum. Skuldahlutfall er reiknað út frá hlutfalli skulda af eignum annars vegar og af ráðstöfunartekjum hins vegar. Er hlutfallið reiknað skuldir/ráðstöfunartekjum og flokkað eftir hlutfallinu <300%, 300-500% og >500% þ.e. ef skuldir hóps eru minni en þrefaldar ráðstöfunartekjur ársins er það með skuldahlutfall af ráðstöfunartekjum <300% o.s.frv. Samsvarandi hlutfall skulda af eignum er reiknað skuldir/eignir þess hóps sem um ræðir og er skipt í hópa sem skulda minna en 75% eigna (<75%) eða skulda á milli 75-100% af verðmæti eign eða 100-150% af eignum og að lokum ef skuldir eru hærri en sem nemur 150% af heildareignum viðkomandi hóps.