Talnagrunnur
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Velja breytu

Símenntun eftir kyni, aldri, stöðu á vinnumarkaði og tegund símenntunar samkvæmt ISCED 2011 menntunarflokkuninni 2003-2022

Velja breytur

16.11.2023
Hlutfall/fjöldi
2003-2022
Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands.
VIN01207
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2003 , 2004 , 2005 ,

Valið 1 Alls 20

Valið 0 Alls 3

Valið 0 Alls 5

Valið 0 Alls 4

Valið 0 Alls 6

Valið 0 Alls 2

Fjöldi valinna reita er:
(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 10.000 línur og 100 dálka

Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Vinsamlegast athugið að árlegt talnaefni vinnumarkaðsrannsóknarinnar hefur verið uppfært í þessari töflu eftir innleiðingu nýrra voga og aðferða við mat á mannfjölda á fyrri hluta árs 2021.
Í vinnumarkaðsrannsókninni eru svarendur spurðir hvort þeir hafi verið í skóla, á námssamningi, sótt námskeið, ráðstefnu, málþing, fyrirlestur eða aðra fræðslu með leiðbeinanda á síðastliðnum fjórum vikum. Könnunin er gerð allt árið og því dreifast svörin á allt árið.
Svörunum er skipt niður í þrjá flokka símenntunar:
Námskeið: Öll námskeið sem kennd eru utan skipulagðs skólastarfs.
Önnur fræðsla með leiðbeinanda: Samtala fyrir ráðstefnur, málþing, fyrirlestra og aðra fræðslu með leiðbeinanda.
Í skóla: Hvers kyns nám sem kennt er innan skóla, þ.m.t. nemendur á námssamningi.
Breytan 'Fræðsla/endurmenntun (í skóla ekki með), alls' sýnir samtölur úr flokkunum 'Námskeið' og 'Önnur fræðsla með leiðbeinanda'.
'Fræðsla/endurmenntun og/eða í skóla, alls' nær til allra þriggja flokkanna: 'Námskeið', 'Önnur fræðsla með leiðbeinanda' og 'Í skóla'.
Sami einstaklingur getur bæði verið á námskeiði, í annarri fræðslu og í skóla en hver einstaklingur er aðeins talinn einu sinni í samtölum.
Tölur eru námundaðar að næsta hundraði ef fjöldinn er meiri en 50. Ekki er tryggt að tölur gangi upp í samtölur vegna námundunarinnar. Hlutfallstölur eru reiknaðar áður en fjöldatölur eru námundaðar að næsta hundraði.
Frávikshlutfall er yfir 20% þegar fjöldi er minni en 1000.
Tölurnar eru birtar samkvæmt alþjóðlegu menntunarflokkuninni ISCED 2011.