Stéttarfélagsaðild eftir bakgrunni og kyni 2008-2017
Merkið við og veljið milli töflu á skjá og skráarforms. Hvernig best er að velja

Velja þarf a.m.k. eitt gildi fyrir hverja merkta breytu Veljið a.m.k eitt gildi

Ár Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 10 Valið

Leita í texta

Lýðræði Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 1 Valið

Leita í texta

Bakgrunnur Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 2 Valið

Leita í texta

Kyn Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 3 Valið

Leita í texta

Eining Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 2 Valið

Leita í texta


Fjöldi valinna reita er:(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 1.000 línur og 300 dálka


Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Tengiliður og upplýsingar

Upplýsingar um töflu

Eining
Hlutfall/ vikmörk
Skrá
VIN01211
Skýringar

Skýringar

Niðurstöðurnar koma úr vinnumarkaðsrannsókn. Stéttarfélagsaðild er reiknað sem hlutfall launafólks sem skráð er í stéttarfélag.
Lýðræði
Stéttarfélagsaðild
Taflan hefur verið leiðrétt, og er nú reiknað sem hlutfall af öllum launafólki.
Bakgrunnur
Innflytjendur
Með innflytjanda er átt við einstakling sem er fæddur erlendis, á foreldra sem báðir eru fæddir erlendis auk þess að eiga afa og ömmur sem öll eru fædd erlendis.
Innlendir
Líta má á flokkinn innlendir sem safnheiti. Innlendir geta því verið einstaklingar með engan erlendan bakgrunn, einstaklingar með engan erlendan bakgrunn sem eru fæddir erlendis, einstaklingar sem eru fæddir á Íslandi og annað foreldri er erlent, og einstaklingar sem eru fæddir erlendis, eiga foreldra sem fæddir eru erlendis en a.m.k. eina ömmu eða afa sem fædd/ur er á Íslandi. Annarrar kynslóðar innflytjendur flokkast hér sem innlendir
Eining
Vikmörk, ±
Niðurstöðurnar koma úr lífskjararannsókn Hagstofu Íslands sem byggir á úrtaki og því þarf að gera ráð fyrir ákveðinni óvissu í niðurstöðum. Til að meta óvissuna eru reiknuð öryggisbil (e. confidence interval) fyrir niðurstöður rannsóknarinnar. Með öryggisbilinu er því reynt að leggja mat á hversu nákvæmlega úrtaksgildið segir til um hið raunverulega gildi í þýðinu. Þegar öryggisbil er reiknað er stuðst við útreikninga á staðalvillu metinnar stærðar. Öryggisbilið nær jafnlangt upp fyrir og niður fyrir töluna, og vikmörk þess eru lögð við töluna og dregin frá henni. Ef metin stærð er 10% og öryggisbil ±1,2 eru neðri vikmörk 8,8 og efri vikmörk 11,2. Þegar tvær tölur eru bornar saman til að athuga hvort munurinn á þeim sé nægjanlega mikill til að teljast tölfræðilega marktækur er venja fyrir því að skoða hvort öryggisbil beggja talna skarist. 95% öryggismörk eru reiknuð með því að margfalda staðalvilluna fyrir metna stærð með 1,96. Segja má að slíkt öryggisbil innihaldi þýðismeðaltalið með 95% öryggi. Ef röð tilviljunarúrtaka af sömu stærð yrðu tekin úr sama þýði, þá myndi 95% öryggisbilana innihalda þýðismeðaltalið. Nákvæmnisviðmið þessarar birtingar er að birta ekki metna stærð með stærri staðalvillu en 5%.