Fólk sem er ekki í vinnu, námi eða starfsþjálfun, NEET eftir kyni og aldri 2003-2021
Merkið við og veljið milli töflu á skjá og skráarforms. Hvernig best er að velja

Velja þarf a.m.k. eitt gildi fyrir hverja merkta breytu Veljið a.m.k eitt gildi

Ár Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 19 Valið

Leita í texta

Kyn Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 3 Valið

Leita í texta

Aldur Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 8 Valið

Leita í texta

Eining Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 6 Valið

Leita í texta


Fjöldi valinna reita er:(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 1.000 línur og 300 dálka


Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Tengiliður og upplýsingar

Upplýsingar um töflu

Eining
Hlutfall, fjöldi
Síðast uppfært
17.5.2022
Skrá
VIN01702
Skýringar

Skýringar

NEET: Not in Education, Employment, or Training.
Vísirinn fólk sem stundar ekki nám, atvinnu eða starfsþjálfun, stytt sem NEET, er hlutfall sem er ekki í vinnu né í námi eða starfsþjálfun af tilteknum aldurshóp og kyni Teljari vísisins á við um fólk sem uppfyllir eftirfarandi tvö skilyrði:1) það eru ekki í vinnu (þ.e. annaðhvort atvinnulaus eða utan vinnumarkaðar samkvæmt skilgreiningu alþjóðlegu vinnumarkaðsstofnunni (ILO)2) það stundar hvorki formlegt né óformlegt nám eða þjálfun í seinustu fjórum vikunum fyrir könnuninaNefnarinn er heildarfjöldi í sama aldurshópi og af sama kyni. Tölurnar byggja upplýsingum frá vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands.Skilgreiningarnar eru alþjóðlegar og er notuð meðal annars af Evrópsku hagstofunni.
Tímaraðir vinnumarkaðsrannsóknarinnar frá árinu 2003 voru uppfærðar 10. mars 2021 með nýjum vogum og nýju mati á mannfjölda.
Eining
Lægri mörk hlutfalls, %
Niðurstöðurnar koma úr vinnumarkaðsrannsókn sem byggir á úrtaki og því þarf að gera ráð fyrir óvissu í niðurstöðum. Til að meta óvissuna eru reiknuð öryggisbil (e. confidence interval) fyrir niðurstöður rannsóknarinnar. Með öryggisbilinu er því reynt að leggja mat á hversu nákvæmlega úrtaksgildið segir til um hið raunverulega gildi í þýðinu. Með 83,4% öryggi liggur þýðismeðaltalið á mill efri markanna og neðri markanna.
Þetta öryggisbil er mest viðeigandi að nota ef tvær tölur eru bornar saman. Ef öryggismörk tveggja talna skarast ekki á telst munurinn tölfræðilega marktækur. Lægri 83,4% öryggismörk eru reiknuð með því að margfalda staðalvilluna fyrir hlutfallið með 1,386 og draga niðurstöðurnar frá hlutfalls tölunni.
Efri mörk hlutfalls, %
Niðurstöðurnar koma úr vinnumarkaðsrannsókn sem byggir á úrtaki og því þarf að gera ráð fyrir óvissu í niðurstöðum. Til að meta óvissuna eru reiknuð öryggisbil (e. confidence interval) fyrir niðurstöður rannsóknarinnar. Með öryggisbilinu er því reynt að leggja mat á hversu nákvæmlega úrtaksgildið segir til um hið raunverulega gildi í þýðinu. Með 83,4% öryggi liggur þýðismeðaltalið á mill efri markanna og neðri markanna.
Þetta öryggisbil er mest viðeigandi að nota ef tvær tölur eru bornar saman. Ef öryggismörk tveggja talna skarast ekki á telst munurinn tölfræðilega marktækur. Efra 83,4% öryggismörk eru reiknuð með því að margfalda staðalvilluna fyrir hlutfallið með 1,386 og leggja niðurstöðurnar við hlutfalls töluna.
Lægri mörk fjölda
Niðurstöðurnar koma úr vinnumarkaðsrannsókn sem byggir á úrtaki og því þarf að gera ráð fyrir óvissu í niðurstöðum. Til að meta óvissuna eru reiknuð öryggisbil (e. confidence interval) fyrir niðurstöður rannsóknarinnar. Með öryggisbilinu er því reynt að leggja mat á hversu nákvæmlega úrtaksgildið segir til um hið raunverulega gildi í þýðinu. Með 83,4% öryggi liggur þýðismeðaltalið á mill efri markanna og neðri markanna.
Þetta öryggisbil er mest viðeigandi að nota ef tvær tölur eru bornar saman. Ef öryggismörk tveggja talna skarast ekki á telst munurinn tölfræðilega marktækur. Neðri 83,4% öryggismörk eru reiknuð með því að margfalda staðalvilluna áætlaða fjöldans með 1,386 og draga niðurstöðurnar frá fjölda tölunni.
Efri mörk fjölda
Niðurstöðurnar koma úr vinnumarkaðsrannsókn sem byggir á úrtaki og því þarf að gera ráð fyrir óvissu í niðurstöðum. Til að meta óvissuna eru reiknuð öryggisbil (e. confidence interval) fyrir niðurstöður rannsóknarinnar. Með öryggisbilinu er því reynt að leggja mat á hversu nákvæmlega úrtaksgildið segir til um hið raunverulega gildi í þýðinu. Með 83,4% öryggi liggur þýðismeðaltalið á mill efri markanna og neðri markanna.
Þetta öryggisbil er mest viðeigandi að nota ef tvær tölur eru bornar saman. Ef öryggismörk tveggja talna skarast ekki á telst munurinn tölfræðilega marktækur. Efra 83,4% öryggismörk eru reiknuð með því að margfalda staðalvilluna áætlaða fjöldans með 1,386 og leggja niðurstöðurnar við fjölda töluna.