Talnagrunnur
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Velja breytu

Fólk sem er ekki í vinnu, námi eða starfsþjálfun, NEET eftir bakgrunni og aldri 2003-2021

Velja breytur

17.5.2022
Hlutfall, fjöldi
VIN01703
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2003 , 2004 , 2005 ,

Valið 1 Alls 19

Valið 0 Alls 3

Valið 0 Alls 2

Valið 0 Alls 6

Fjöldi valinna reita er:
(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 10.000 línur og 100 dálka

Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Not in Education, Employment, or Training.
Vísirinn fólk sem stundar ekki nám, atvinnu eða starfsþjálfun, stytt sem NEET, er hlutfall sem er ekki í vinnu né í námi eða starfsþjálfun af tilteknum aldurshóp og kyni Teljari vísisins á við um fólk sem uppfyllir eftirfarandi tvö skilyrði:1) það eru ekki í vinnu (þ.e. annaðhvort atvinnulaus eða utan vinnumarkaðar samkvæmt skilgreiningu alþjóðlegu vinnumarkaðsstofnunni (ILO)2) það stundar hvorki formlegt né óformlegt nám eða þjálfun í seinustu fjórum vikunum fyrir könnuninaNefnarinn er heildarfjöldi í sama aldurshópi og af sama kyni.
Tölurnar byggja upplýsingum frá vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands.
Skilgreiningarnar eru alþjóðlegar og er notuð meðal annars af Evrópsku hagstofunni.
Tímaraðir vinnumarkaðsrannsóknarinnar frá árinu 2003 voru uppfærðar 10. mars 2021 með nýjum vogum og nýju mati á mannfjölda.

Bakgrunnur

Innflytjendur

Með innflytjanda er átt við einstakling sem er fæddur erlendis, á foreldra sem báðir eru fæddir erlendis auk þess að eiga afa og ömmur sem öll eru fædd erlendis.

Íslenskur bakgrunnur

Líta má á flokkinn íslenskur bakgrunnur sem safnheiti. Þar geta því verið einstaklingar með engan erlendan bakgrunn, einstaklingar með engan erlendan bakgrunn sem eru fæddir erlendis, einstaklingar sem eru fæddir á Íslandi og annað foreldri er erlent, og einstaklingar sem eru fæddir erlendis, eiga foreldra sem fæddir eru erlendis en a.m.k. eina ömmu eða afa sem fædd/ur er á Íslandi. Annarrar kynslóðar innflytjendur flokkast hér með íslenskan bakgrunn

Eining

Lægri mörk hlutfalls, %

Niðurstöðurnar koma úr vinnumarkaðsrannsókn sem byggir á úrtaki og því þarf að gera ráð fyrir óvissu í niðurstöðum. Til að meta óvissuna eru reiknuð öryggisbil (e. confidence interval) fyrir niðurstöður rannsóknarinnar.
Með öryggisbilinu er því reynt að leggja mat á hversu nákvæmlega úrtaksgildið segir til um hið raunverulega gildi í þýðinu. Með 83,4% öryggi liggur þýðismeðaltalið á mill efri markanna og neðri markanna. Þetta öryggisbil er mest viðeigandi að nota ef tvær tölur eru bornar saman.
Ef öryggismörk tveggja talna skarast ekki á telst munurinn tölfræðilega marktækur. Efra 83,4% öryggismörk eru reiknuð með því að margfalda staðalvilluna fyrir hlutfallið með 1,386 og leggja niðurstöðurnar við hlutfalls töluna.

Efri mörk hlutfalls, %

Niðurstöðurnar koma úr vinnumarkaðsrannsókn sem byggir á úrtaki og því þarf að gera ráð fyrir óvissu í niðurstöðum. Til að meta óvissuna eru reiknuð öryggisbil (e. confidence interval) fyrir niðurstöður rannsóknarinnar.
Með öryggisbilinu er því reynt að leggja mat á hversu nákvæmlega úrtaksgildið segir til um hið raunverulega gildi í þýðinu. Með 83,4% öryggi liggur þýðismeðaltalið á mill efri markanna og neðri markanna. Þetta öryggisbil er mest viðeigandi að nota ef tvær tölur eru bornar saman.
Ef öryggismörk tveggja talna skarast ekki á telst munurinn tölfræðilega marktækur. Efra 83,4% öryggismörk eru reiknuð með því að margfalda staðalvilluna fyrir hlutfallið með 1,386 og leggja niðurstöðurnar við hlutfalls töluna.

Lægri mörk fjölda

Niðurstöðurnar koma úr vinnumarkaðsrannsókn sem byggir á úrtaki og því þarf að gera ráð fyrir óvissu í niðurstöðum. Til að meta óvissuna eru reiknuð öryggisbil (e. confidence interval) fyrir niðurstöður rannsóknarinnar.
Með öryggisbilinu er því reynt að leggja mat á hversu nákvæmlega úrtaksgildið segir til um hið raunverulega gildi í þýðinu. Með 83,4% öryggi liggur þýðismeðaltalið á mill efri markanna og neðri markanna. Þetta öryggisbil er mest viðeigandi að nota ef tvær tölur eru bornar saman.
Ef öryggismörk tveggja talna skarast ekki á telst munurinn tölfræðilega marktækur. Efra 83,4% öryggismörk eru reiknuð með því að margfalda staðalvilluna fyrir hlutfallið með 1,386 og leggja niðurstöðurnar við hlutfalls töluna.

Efri mörk fjölda

Niðurstöðurnar koma úr vinnumarkaðsrannsókn sem byggir á úrtaki og því þarf að gera ráð fyrir óvissu í niðurstöðum. Til að meta óvissuna eru reiknuð öryggisbil (e. confidence interval) fyrir niðurstöður rannsóknarinnar.
Með öryggisbilinu er því reynt að leggja mat á hversu nákvæmlega úrtaksgildið segir til um hið raunverulega gildi í þýðinu. Með 83,4% öryggi liggur þýðismeðaltalið á mill efri markanna og neðri markanna. Þetta öryggisbil er mest viðeigandi að nota ef tvær tölur eru bornar saman.
Ef öryggismörk tveggja talna skarast ekki á telst munurinn tölfræðilega marktækur. Efra 83,4% öryggismörk eru reiknuð með því að margfalda staðalvilluna fyrir hlutfallið með 1,386 og leggja niðurstöðurnar við hlutfalls töluna.