The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Velja breytu

Rekstrar og efnahagsyfirlit garðræktar og plöntufjölgunar 2008-2021

Velja breytur

14.2.2022
Fjöldi, milljónir króna
2008-2021
2008-2021
LAN05007
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.

Valið 0 Alls 6

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00-00-00 Fjöldi , 01-01-00 Tekjur samtals , 01-01-01 Tekjur af landbúnaðarafurðum ,

Valið 0 Alls 20

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Valið 1 Alls 14

Fjöldi valinna reita er:
(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 10.000 línur og 100 dálka

Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Rekstrartekjur: Sundurliðun á rekstrartekjum var hætt frá og með árinu 2017 þar sem framtal vegna búnaðargjalds (RSK 1.09) var lagt niður árið 2016. Framtalið var lagt til grundvallar skiptingu rekstrartekna í tekjur nautgriparæktar vegna aðalbúgreina og aukabúgreina. Eftir 2016 er skiptingin ekki lengur möguleg og slík sundurliðun tekna því ekki birt.
Flokkun: Bændur sem eru í blönduðum rekstri teljast starfandi í þeirri atvinnugrein sem skilar þeim hlutfallslega mestum tekjum. Þannig eru til dæmis einstaka stór sauðfjárbú skráð á meðal kúabúa eða annarra nautgripabúa enda tekjur þeirra meiri af kúa- eða nautgriparækt en sauðfjárrækt.
Fjöldi: Tölur um fjölda eiga við um alla aðila í landbúnaði sem skila rekstrarframtali og geta t.d. innihaldið aðila án tekna sem þó hafa eignir og skuldir á árinu.

Búgrein

Ræktun annarra nytjajurta

Aðilar sem flokkast undir 'Ræktun annarra nytjajurta' tilheyra ÍSAT atvinnugreinarnúmerum úr ÍSAT flokkum 01.1 og 01.2 sem eru ekki sundurliðuð í þessari töflu.
ÍSAT 01.11.0 - Kornrækt (að undanskildum ''hrísgrjónum), ræktun belgjurta og olíufræja
ÍSAT 01.16.0 - Ræktun trefjajurta
ÍSAT 01.19.9 - Önnur ótalin ræktun nytjajurta sem ekki eru fjölærar
ÍSAT 01.24.0 - Ræktun kjarnaávaxta og steinaldina
ÍSAT 01.25.0 - Ræktun annarra ávaxta og hneta af trjám og ''runnum
ÍSAT 01.27.0 - Ræktun jurta til drykkjargerðar
ÍSAT 01.28.0 - Ræktun krydd- , ilm- og lyfjajurta
ÍSAT 01.29.0 - Ræktun annarra fjölærra nytjajurta