The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Velja breytu

Þjóðhagsspá 2023-2028

Velja breytur

30.6.2023
Magnbreyting frá fyrra ári,%/Milljarðar króna
THJ07000
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Einkaneysla , Samneysla , Fjármunamyndun ,

Valið 0 Alls 23

Valið 0 Alls 6

Fjöldi valinna reita er:
(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 10.000 línur og 100 dálka

Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Bakgrunnur þjóðhagsspár Hagstofunnar eru opinberar hagtölur, fjárlög,
alþjóðlegar hagtölur auk annarra upplýsinga. QMM líkan Seðlabanka
Íslands er notað við gerð þjóðhagsspárinnar. Í þjóðhagsspánni
eru birtar hagtölur fyrir árið 2022 eins og þær birtust
síðast í þjóðhagsreikningum Hagstofunnar. Fyrir árin 2023-2025 er um
eiginlega spá að ræða en tölur fyrir árin 2026-2028 byggja á
framreikningi.

Flokkun

VLF á verðlagi hvers árs

Milljarðar króna