Talnagrunnur
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Velja breytu

Helstu peningastærðir 1886-2020

Velja breytur

9.11.2021
1886-1980: Fjárhæðir í gömlum krónum.1981 og síðar: Fjárhæðir í nýjum krónum. Milljónir króna.
Heimildir: Sparisjóðirnir árin 1911-1925. - Hagtíðindi. - Reikningur Íslandsbanka 1904-1929. -
Ársskýrsla 1886-1990. Landsbanki Íslands. - Ársskýrsla 1930-1990. Búnaðarbanki Íslands. - Ársskýrsla 1930-1988. Útvegsbanki Íslands. - Ársskýrsla 1961-1992. Seðlabanki Íslands. - Tölfræðihandbók [1967], bls. 233-38. - Tölfræðihandbók 1984, bls. 174-75. - Magnús Jónsson, Ágrip af sögu bankanna.
SOG18003
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.

Valið 0 Alls 9

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1886 , 1887 , 1888 ,

Valið 0 Alls 135

Fjöldi valinna reita er:
(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 10.000 línur og 100 dálka

Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
1886-1980: Fjárhæðir eru sýndar í gömlum krónum.
1981 og síðar: Fjárhæðir eru sýndar í nýjum krónum.
Helstu innlánsstofnanir: Viðskiptabankar, sparisjóðir, innlánsdeildir kaupfélaganna og Póstgíróstofa. Mismunur þessara talna og samtölu útlána innlánsstofnana (samkvæmt sérstakri töflu 1886-2017) árin 1972–1990 stafar af því að hér eru meðtaldir óuppgerðir tékkar og ríkisvíxlar en dregin frá millibankaútlán.
M1: Peningamagn, þ.e. samtala seðla og myntar í umferð og veltiinnlána innlánsstofnana.
M2: M1 og óbundið sparifé.
M3: M2 og sparifé á uppsagnarreikningum.
Mismunur á heildarinnlánum innlánsstofnana hér og samtölu innlána samkvæmt sérstakri töflu í þessum kafla felst í því að hér eru dregin frá millibankalán og óuppgerðir tékkar en geymslufé talið með. Innlán í Söfnunarsjóði Íslands eru ekki talin með.
Árið 1998 varð til Fjárfestingarbanki atvinnulífsins þar sem ýmsum sjóðum var steypt saman inn í einn banka og því er óhægt að framlengja raðir í þremur talnaröðum töflunnar sem sýna lán og endurlán