Talnagrunnur
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Velja breytu

Skráð sölugengi erlends gjaldeyris, gullgildi og raungengi íslenskrar krónu 1914-2020

Velja breytur

9.11.2021
Taflan sýnir fjárhæðir 1914-1980 í gömlum krónum, en frá og með 1981 í nýkrónum.
Jóhannes Nordal og Ólafur Tómasson, Frá floti til flots, bls. 227-229. - Seðlabanki Íslands.
SOG18006
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.

Valið 0 Alls 2

Valið 0 Alls 5

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1914 , 1915 , 1916 ,

Valið 0 Alls 107

Fjöldi valinna reita er:
(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 10.000 línur og 100 dálka

Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
: Taflan sýnir fjárhæðir 1914-1980 í gömlum krónum, en frá og með 1981 í nýkrónum. Opinber skráning íslensku krónunnar í erlendri mynt hófst 13. júní 1922. Fyrir þann tíma er gengi hennar reiknað út frá gullgildi. Skráning á danskri krónu lá niðri frá 9. apríl 1940 til 8. september 1945. Vísitala raungengis íslenskrar krónu miðast við hlutfallslegt neysluverð. Árin fyrir 1914 var verðgildi Bandaríkjadals 3,73 krónur; 1 sterlingspund: 18,16 og 1 dönsk króna var á verðgildinu 1 króna (íslensk).