Talnagrunnur
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Velja breytu

Úr reikningum Seðlabanka Íslands 1960-2020

Velja breytur

9.11.2021
Milljónir nýkróna
Ársskýrsla 1979 og 1990. Seðlabanki Íslands.
SOG18007
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Kröfur mínus innstæður: Ríkissjóður og Ríkisstofnanir , Kröfur mínus innstæður: Ríkissjóður , Kröfur mínus innstæður: Ríkisstofnanir ,

Valið 0 Alls 12

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1960 , 1961 , 1962 ,

Valið 0 Alls 61

Fjöldi valinna reita er:
(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 10.000 línur og 100 dálka

Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Tölur sýna stöðu í árslok í milljónum nýkróna allt tímabilið.
Gögn fyrir árin 1991-1994 eru fengin úr ársskýrslum Seðlabanka Íslands. Gögn 1995 og síðar eru fengin úr gagnagrunnum Seðlabanka Íslands. Einhver munur er á aðferðafræði við uppgjör fyrir og eftir 1994. Gögn um fjárfestingarlánasjóði eru eftir árið 1994 flokkuð sem önnur fjármálafyrirtæki auk Íbúðalánasjóðs. Bundnar innstæður eftir 1994 eru taldar innstæður á viðskiptareikningum innlánsstofnana auk sérstakra bindireikninga.
Um liði sem falla undir Kröfur að frádregnum innstæðum: Endurlánað erlent lánsfé er ekki talið með.
Um liðinn grunnfé: Heildarinnstæður innlánsstofnana hjá Seðlabanka og útgefnir seðlar og mynt.
Um liðinn opinberir sjóðir í vörslu Seðlabanka: Aflatryggingarsjóður, Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins, Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, Verðhækkunarreikningur útflutningsbirgða, Tryggingasjóður fiskiskipa, orlofsfé og Olíusjóður.