Talnagrunnur
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Velja breytu

Útlán innlánsstofnana 1886-2020

Velja breytur

9.11.2021
1886-1980: Fjárhæðir í milljónum gömlum krónum. 1981 og síðar: milljónir nýkróna
Sparisjóðirnir árin 1911-1925. - Hagtíðindi. - Reikningur Íslandsbanka 1904-1929. - Ársskýrsla 1886-1990. Landsbanki Íslands. - Ársskýrsla 1930-1990. Búnaðarbanki Íslands. - Ársskýrsla 1930-1988. Útvegsbanki Íslands. - Ársskýrsla 1961-1992. Seðlabanki Íslands. - Tölfræðihandbók [1967], bls. 233-38. - Tölfræðihandbók 1984, bls. 174-75. - Magnús Jónsson, Ágrip af sögu bankanna.
SOG18008
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.

Valið 0 Alls 5

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1886 , 1887 , 1888 ,

Valið 0 Alls 135

Fjöldi valinna reita er:
(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 10.000 línur og 100 dálka

Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Millibankalán eru talin með en hins vegar ekki endurlánað erlent fé. Útlán eru ekki sambærileg allt tímabilið að því leyti að verðbréf eru ekki talin með 1931–43, og lán Seðladeildar Landsbankans eru meðtalin árin 1931–55, að undanskildum millibankalánum.
Útlán 1931–38 eru áætluð með hliðsjón af útlánum 10 stærstu sparisjóðanna. Árið 1998 varð til Fjárfestingarbanki atvinnulífsins þar sem ýmsum sjóðum var steypt inn í einn banka tölur voru endurskoðaðar til 1991, eldri tölur eru sýndar sér.